ปิดเมนู
หน้าแรก

“ฮิสทีเรีย” ไม่ใช่โรคบ้าผู้ชาย แต่มันคือ “นิมโฟมาเนีย”

เปิดอ่าน 52 views

“ฮิสทีเรีย” ไม่ใช่โรคบ้าผู้ชาย แต่มันคือ “นิมโฟมาเนีย”

แบ่งปันเกร็ดความรู้เรื่องสุขภาพทั้งโรคภัยไข้เจ็บ วิธีออกกำลังกาย เคล็ดลับลดน้ำหนัก เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง อยู่กินของอร่อยไปได้อีกนาน ๆ

ในสังคมไทย ตัวละครไหน หรือคนรู้จักคนไหนที่มีอาการ “บ้าผู้ชาย” หรือมีความต้องการทางเพศสูง มักถูกเรียกว่าเป็นโรค “ฮิสทีเรีย” แต่แท้ที่จริงแล้วโรคฮิสทีเรียไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับอาการต้องการทางเพศแต่อย่างใด

 
ฮิสทีเรีย คืออะไร ?

โรคฮิสทีเรีย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  1. โรคประสาทฮิสทีเรีย
   – Conversion Reaction คืออาการเครียด กังวลใจ หรือมีความคิดขัดแย้งภายในใจอย่างรุนแรง โดยจากความรู้สึกสามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในระบบการเคลื่อนไหว และรับรู้ เช่น มีอาการอัมพาต ชาตามแขนชา
   – Dissociative Type คืออาการสูญเสียความทรงจำในเรื่องที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงจนจิตใจไม่อยากรับรู้เรื่องราวเหล่านั้น
  2. บุคลิกภาพแบบฮิสทีเรีย
   ผู้ป่วยที่มีบุคลิกภาพแบบฮิสทีเรีย จะมีลักษณะแสดงออกทางอารมณ์ และท่าทางมากเกินกว่าปกติ เพื่อดึงดูดความสนใจจากคนอื่น เป็นอาการขาดความรัก ความอบอุ่นในวัยเด็ก และมักมีอาการแสดงออกคล้ายเด็กด้วย

ดังนั้นจะพบว่า ไม่มีอาการใดที่เกี่ยวข้องกับการมีความต้องการทางเพศสูงแต่อย่างใด เพราะอันที่จริงแล้วโรคนั้นคือ “นิมโฟมาเนีย” 

 
นิมโฟมาเนีย คืออะไร?

โรคนิมโฟมาเนีย เป็นอาการทางจิตที่ส่งผลให้ผู้ป่วยไร้ความสามารถในการระงับอารมณ์ความต้องการทางเพศของตัวเองได้ ต้องการมีเพศสัมพันธ์หลายครั้ง รวมทั้งอยากช่วยตัวเองหลายครั้งใน 1 วัน และมีความต้องการทางเพศอย่างมากจนไม่สามารถควบคุมสติของตัวเองได้ จึงทำให้ไม่สามารถไตร่ตรองคิดถึงคนที่จะมีเพศสัมพันธ์ด้วย รวมถึงผลกระทบที่จะตามมาในภายหลังได้

นอกจากความต้องการทางเพศที่ส่งผลถึงจิตใจแล้ว ยังแสดงอาการผ่านร่างกายอีกด้วย โดยจะพบขนาดมดลูกขยายตัว ช่องคลอดหลั่งสารหล่อลื่นมากผิดปกติ และคลิตอริสที่ขยายใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นอาการที่บ่งบอกถึงความต้องการทางเพศ 

ผู้หญิงที่เป็นโรคนิมโฟมาเนีย จะมีความเสี่ยงต่อการติดโรคทางเพศสัมพันธ์สูงกว่าคนทั่วไป คุณภาพชีวิตโดยรวมอาจแย่ลง เพราะหมกมุ่นอยู่แต่กับเรื่องนี้จนไม่เป็นอันทำอะไร จนนำไปสู่ภาวะซึมเศร้า และเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในภายหลังได้เช่นกัน

 
นิมโฟมาเนีย ผู้ชายก็เป็นได้ ?

อาการความต้องการทางเพศสูงผิดปกติ สามารถเกิดขึ้นได้กับเพศชายเช่นกัน แต่จะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “สไตเรียซิส” (Satyriasis)

 
สาเหตุของโรคนิมโฟมาเนีย

สาเหตุของโรคนิมโฟมาเนีย มาจากกายภาพ และทางจิตใจ

สาเหตุจากกายภาพ เป็นความผิดปกติของกลีบสมองในส่วนขมับ (ซึ่งพบได้น้อยมาก) นอกจากนี้ยังอาจมีสาเหตุจากอาการข้างเคียงของการใช้ยาอันตรายบางชนิด เช่น แอมเฟตามีน และยาเสพติดชนิดอื่น ๆ 

สาเหตุจากจิตใจ เกิดจากความผิดปกติทางอารมณ์ที่มีความต้องการทางเพศมากเกินไป อารมณ์ไม่คงที่ สภาวะซึมเศร้าที่ทำให้สารเคมีในสมองเปลี่ยนไป หรือการได้เห็นคนร่วมรักกันตั้งแต่เด็ก

 
วิธีรักษาโรคฮิสทีเรีย และนิมโฟมาเนีย

เนื่องจากเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับสุขภาพจิต จึงจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำจากจิตแพทย์อย่างใกล้ชิด อาจได้รับยาในบางรายขึ้นอยู่กับลักษณะ และความรุนแรงของอาการที่เกิดขึ้น ผู้ป่วยควรปฏิบัติตามคำแนะนำของจิตแพทย์ รับประทานยา และไปตามที่แพทย์นัดอย่างต่อเนื่อง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ และได้รับการดูแล ใส่ใจ และความเข้าใจจากคนรอบข้าง จะทำให้อาการของผู้ป่วยดีขึ้นได้

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : “ฮิสทีเรีย” ไม่ใช่โรคบ้าผู้ชาย แต่มันคือ “นิมโฟมาเนีย”