ปิดเมนู
หน้าแรก

อันที่จริงเธอก็ชื่อ ภูมิพล ที่แปลว่า กำลังของแผ่นดิน

เปิดอ่าน 288 views

อันที่จริงเธอก็ชื่อ ภูมิพล ที่แปลว่า กำลังของแผ่นดิน

…แม่อยากให้เธออยู่กับดิน

เมื่อฟังคำพูดนี้แล้วก็กลับมาคิ

ซึ่งแม่ก็คงจะสอนเรา และมีจุดมุ่งหมายว่า…

…อยากให้เราติดดินและอยากให้ทำงานให้แก่ประชาชน…

พระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อรับสั่งของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อันที่จริงเธอก็ชื่อ ภูมิพล ที่แปลว่า กำลังของแผ่นดิน