ปิดเมนู
หน้าแรก

อันตรายจากโรค MIS-C ในเด็กที่หายป่วยจาก “โควิด-19”

เปิดอ่าน 1 views

อันตรายจากโรค MIS-C ในเด็กที่หายป่วยจาก “โควิด-19”

โรค Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) ก่อให้เกิดการอักเสบในอวัยวะทั่วทั้งร่างกายมักพบในเด็กที่มีประวัติการติดเชื้อโรคโควิด-19 นำมาก่อนถึง 2-4 สัปดาห์ โดยเกิดจากการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 แล้วก่อให้เกิดอาการของโรค MIS-C

อาการของโรค MIS-C

ศ. นพ.อภิชัย คงพัฒนะโยธิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระบุถึงอาการของโรค MIS-C ดังนี้

  • มีใข้สูง
  • ผื่น ตาแดง ปากหรือลิ้นแดง มือเท้าบวมแดง และอาการต่อมน้ำเหลืองที่คอโตคล้ายคลึงกับโรคคาวาซากิ
  • ถ่ายเหลว ปวดท้อง อาเจียน
  • หากมีอาการรุนแรงผู้ป่วยอาจมีภาวะช็อกและเสียชีวิตได้

ความแตกต่างของโรค MIS-C และโรคคาวาซากิ

โรค MIS-C เป็นโรคอุบัติใหม่ที่อาการคล้ายคลึงกับโรคคาวาซากิแต่โรค MIS-C มักพบในผู้ป่วยเด็กโต แตกต่างจากโรคคาวาซากิที่มักพบในผู้ป่วยเด็กเล็ก รวมถึงจะทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการช็อก และการอักเสบรุนแรงทั่วร่างกายมากกว่า จึงอาจมีอันตรายร้ายแรงหากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

คำแนะนำจากแพทย์

เด็กที่ป่วยด้วยโรค MIS-C อาจเกิดอาการช็อกหรือเสียชีวิตได้แม้จะมีสุขภาพแข็งแรง และไม่มีโรคประจำตัว ผู้ปกครองจึงควรเฝ้าระวังอาการของเด็กหลังหายป่วยจากโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิด หากเด็กมีอาการคล้ายกับโรค MIS-C หรือโรคคาวาซากิ ผู้ปกครองควรพามาพบแพทย์ทันที

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อันตรายจากโรค MIS-C ในเด็กที่หายป่วยจาก “โควิด-19”