ปิดเมนู
หน้าแรก

อยากลดน้ำหนักต้องรู้จักน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรต

เปิดอ่าน 385 views

อยากลดน้ำหนักต้องรู้จักน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรต

น้ำตาลที่เกิดจากธรรมชาติแฝงตัวอยู่ในรูปคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานแก่ ร่างกาย โดยน้ำตาล 1 กรัม ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี แต่พลังงานจากน้ำตาลเป็นพลังงานว่างเปล่า เนื่องจากน้ำตาลเป็นอาหารที่ปราศจากกากใย ไม่มีวิตามินและแร่ธาตุน้ำตาลก็คือคาร์โบไฮเดรต ซึ่งอาจแบ่งได้ดังนี้

 

1. น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว หรือโมโนแซคคาไรด์ (Monosaccharide) น้ำตาลกลุ่มนี้ ได้แก่ น้ำตาลกลูโคส (Glucose) ฟรุคโตส (Fructose) และกาแลคโตส (Galactose) จัดเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลเล็กที่สุด เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะดูดซึมจากลำไส้ได้เลยโดยไม่ต้องผ่านการย่อย พบได้ในผัก ผลไม้ และน้ำผึ้ง น้ำตาลส่วนใหญ่ที่พบในเลือดคือ กลูโคส ซึ่งเป็นตัวที่ให้พลังงานสำคัญแก่ร่างกาย
2. น้ำตาลโมเลกุลคู่ หรือไดแซคคาไรด์ (Disaccharide) ประกอบด้วยน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวจับกันเป็นคู่ๆ น้ำตาลในกลุ่มนี้เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วน้ำย่อยในลำไส้เล็กจะย่อยให้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวก่อน ร่างกายจึงจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่สำคัญทางด้านอาหารคือ แลคโตส (Lactose) ที่ประกอบด้วยกลูโคสและกาแลคโตส และซูโครส (Sucrose) ที่ประกอบด้วยกลูโคสและฟรุคโตส และมอลโตส (Maltose)

ความหวานมีผลต่อสุขภาพอย่างไร
อาหารจำพวกน้ำตาลเมื่อกินเข้าไปจะแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ใช้ในร่างกาย และถ้ามากเกินไปจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในร่างกาย ดังนั้นการบริโภคน้ำตาลมากๆ ส่งผลให้มีน้ำหนักเกิน อ้วนและทำให้เกิดโรคหรือปัญหาสุขภาพตามมา

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦


credit: Men’sHealth Thailand

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อยากลดน้ำหนักต้องรู้จักน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรต