ปิดเมนู
หน้าแรก

อดอาหารเช้าทำสมองตื้อ ชี้เป็นความเชื่อผิดๆ ช่วยลดน้ำหนัก

อดอาหารเช้าทำสมองตื้อ ชี้เป็นความเชื่อผิดๆ ช่วยลดน้ำหนัก

จาก การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรทั่วประเทศ ปี 2556 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจ 26,520 ครัวเรือน พบประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไปทานอาหารมื้อหลักครบ 3 มื้อในแต่ละวัน ร้อยละ 88 โดยพบสูงสุดในกลุ่มเด็กอายุ 6 -14 ปี ร้อยละ 93 และต่ำสุดในกลุ่มเยาวชนอายุ 15 – 24 ปี คือร้อยละ 87

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552 พบว่ากลุ่มเยาวชนมีอัตราการบริโภคอาหารครบ 3 มื้อลดลงร้อยละ 0.5 ในขณะที่ประชากรกลุ่มอื่นมีอัตราเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่มีอายุ 6 -14 ปีที่เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 13 ถือว่าเป็นเรื่องดี

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ให้ข้อมูลว่า ประชาชนที่รับประทานอาหารไม่ครบ 3 มื้อนั้น ส่วนใหญ่มักจะงดมื้อเช้าด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น ต้องตื่นแต่เช้าเร่งรีบไปเรียนหรือทำงาน ไม่มีเวลาพอสำหรับการเตรียมอาหารเช้า บางคนงดอาหารเช้าด้วยเหตุผลที่ต้องการลดน้ำหนัก จะพบมากในกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน เป็นความเชื่อที่ผิด

เนื่องจากการงดกินอาหารเช้าจะทำให้ ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ ทำให้ช่วงสายของวันจะรู้สึกหิว มีอารมณ์หงุดหงิด สมองตื้อ คิดอะไรไม่ออก ไม่มีสมาธิในการเรียนหรือทำงาน เกิดการผิดพลาดได้มากกว่า และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทำงานจะด้อยกว่าคนที่กินอาหารเช้า เนื่องจากสมองต้องการน้ำตาลกลูโคสหล่อเลี้ยงตลอดเวลา และจะหันมารับประทานอาหารอื่น เช่นขนม ประเภทกินจุบกินจิบแทนการรับประทานอาหารเช้า ส่งผลให้อ้วนเพิ่มขึ้น

สำหรับ อาหารเช้าเป็นมื้อที่มีความสำคัญสำหรับเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นเป็นอย่างยิ่ง เพราะอยู่ในวัยที่กำลังเจริญเติบโตมีความจำเป็นต้องได้รับสารอาหารที่เพียง พอเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตเต็มตามศักยภาพที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารมื้อเช้า และการได้รับอาหารเช้าที่เหมาะสม ควรประกอบด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายในปริมาณที่เพียงพอ เพื่อคงสภาวะระดับน้ำตาลในเลือดของเด็กให้อยู่เป็นเวลาที่ยาวนาน จะทำให้เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้และประกอบกิจกรรม ที่ต้องใช้กำลังงานได้ดีขึ้น

โดย มื้อเช้าที่ดีควรประกอบด้วยอาหารอย่างน้อย 4 หมู่ ได้แก่ 1.อาหารประเภท ข้าว แป้ง จะให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรต 2.เนื้อสัตว์ นม ไข่ ให้สารอาหารโปรตีน 3.ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ให้สารอาหารไขมัน 4.ผักชนิดต่างๆให้วิตามินและแร่ธาตุ และหากมีผลไม้ด้วยก็จะครบ 5 หมู่ จะให้ผลดีต่อร่างกายเป็นอย่างมาก

อาหารเช้า ลดน้ําหนัก

นสพ.มติชน

สนับสนุนเนื้อหา

car wing protector cover