ปิดเมนู
หน้าแรก

สอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์วันเสาร์-อาทิตย์ปี 2562 วันไหนได้บ้าง?

เปิดอ่าน 123 views

สอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์วันเสาร์-อาทิตย์ปี 2562 วันไหนได้บ้าง?

     กรมการขนส่งทางบกเปิดอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชนิดชั่วคราว (ขอใหม่) ในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2562 นี้

กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชนิดชั่วคราว (ขอใหม่) ในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรม ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการอบรมและทดสอบรวม 2 วัน ประกอบด้วย

     

– วันเสาร์ 

เป็นการอบรมตามหลักสูตรอบรม 5 ชั่วโมงของกรมการขนส่งทางบกให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการขับรถ เทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และเข้ารับการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam)

     

– วันอาทิตย์ 

ทดสอบขับรถในสนามขับรถโดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแลการอบรมทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในวันเวลาราชการ

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติสามารถขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ได้ตามกฎหมาย ยื่นใบสมัครล่วงหน้าที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร พร้อมเตรียมเอกสารหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์ฉบับจริงที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน

ในกรณีที่ผ่านการอบรมและทดสอบจนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์จะเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถ 105 บาท ตามระเบียบของทางราชการ

     ตารางอบรมเสริมความรู้ให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ เดือนมกราคม-กันยายน 2562

  • รุ่นที่ 230 วันที่ 19-20 มกราคม 2562
  • รุ่นที่ 231 วันที่ 26-27 มกราคม 2562
  • รุ่นที่ 232 วันที่ 16-17 มีนาคม 2562
  • รุ่นที่ 233 วันที่ 20-21 เมษายน 2562
  • รุ่นที่ 234 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562
  • รุ่นที่ 235 วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562
  • รุ่นที่ 236 วันที่ 20-21 กรกฏาคม 2562
  • รุ่นที่ 237 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562
  • รุ่นที่ 238 วันที่ 14-15 กันยายน 2562

Cr. auto.sanook.com

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์วันเสาร์-อาทิตย์ปี 2562 วันไหนได้บ้าง?