ปิดเมนู
หน้าแรก

วัคซีนที่จำเป็นก่อนการเดินทางไปเที่ยว

เปิดอ่าน 253 views

วัคซีนที่จำเป็นก่อนการเดินทางไปเที่ยว

วัคซีนที่จำเป็นก่อนการเดินทางไปเที่ยว เกี่ยวกับ วัคซีน

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศนับเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญ เพราะประเทศจุดหมายที่เราจะเดินทางไปอาจเกิดโรคระบาด หรือมีโรคติดต่อบางอย่างเป็นโรคประจำท้องถิ่น

    
 ดังนั้น ผู้เดินทางจึงควรรู้จักวัคซีนบางชนิดที่ควรได้รับก่อนออกเดินทาง ได้แก่

   

– วัคซีนไข้เหลือง มียุงลายเป็นพาหะ มักพบในประเทศแถบแอฟริกาตอนกลาง และอเมริกาใต้ ผู้เดินทางต้องรับวัคซีนล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ซึ่งจะได้รับสมุดรับรอง เพื่อใช้ประกอบการเดินทางเข้าประเทศนั้นๆ

     

– วัคซีนอหิวาตกโรค สำหรับการเดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่ซึ่งมีปัญหาด้านสุขอนามัยของอาหารและน้ำดื่ม ควรได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน 1-6 สัปดาห์

    

– วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปในประเทศแถบทวีปแอฟริกา กลุ่มประเทศตะวันตก และกลุ่มผู้แสวงบุญในพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ และควรได้รับวัคซีนก่อนเดินทางอย่างน้อย 7-10 วัน

 

วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น พิจารณาการฉีดวัคซีน ดังนี้

 

1. กลุ่มผู้แสวงบุญในพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ จำเป็นต้องฉีดและเป็นเงื่อนไขในการขอวีซ่า

2. กลุ่มนักเดินทางที่ต้องไปยังพื้นที่เสี่ยง เช่น แอฟริกา

     

– วัคซีนโรคไข้ไทฟอยด์ พบบ่อยในประเทศที่มีการสาธารณะสุขไม่ดี โดนเฉพาะประเทศในแถบเอเชียใต้ และแถบแอฟริกาควรพิจารณาให้วัคซีนนี้ในผู้ที่เดินทางไปในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงดังกล่าว

       

วัคซีนทั้ง 4 ชนิดสามารถขอรับได้ที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน, สถานเสาวภา สภากาชาดไทย, สถาบันบำราศนราดูร และด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อาทิ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าเรือแหลมฉบัง ฯลฯ

       

โลกยุคใหม่การติดต่อสื่อสารหรือเดินทางมีความสะดวกสบาย ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงติดเชื้อโรคระหว่างการเดินทาง นักเดินทางที่ดีควรวางแผน เตรียมความพร้อมไปรับวัคซีน และระวังไม่ให้เกิดความเสี่ยง ด้วยการบริโภคอาหารถูกหลักอนามัย เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัย ห่างไกลโรคมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วัคซีนที่จำเป็นก่อนการเดินทางไปเที่ยว