ปิดเมนู
หน้าแรก

ล้ำไปอีก! “โลชั่นกันยุงนาโน” ยืนยันป้องกันยุงได้ 6 ชั่วโมง

เปิดอ่าน 383 views

ล้ำไปอีก! “โลชั่นกันยุงนาโน” ยืนยันป้องกันยุงได้ 6 ชั่วโมง

thumb

สวทช. หรือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เปิดตัว “โลชั่นกันยุงนาโน” ที่วิจัยและพัฒนาโดย ศูนย์นาโนเทค สวทช. ผลิตในรูปแบบสเปรย์ ใช้สำหรับทาผิวหนัง ด้วยเทคโนโลยีการกักเก็บทำให้ได้เป็นนาโนอิมัลชั่นกักเก็บสารสังเคราะห์ไอคาริดิน (Icaridin) ที่ออกฤทธิ์ไล่ยุงได้นานมากกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งออกฤทธิ์ได้นานกว่าผลิตภัณฑ์โลชั่นกันยุงทั่วไป และป้องกันยุงกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังของผู้ใช้

จุดเด่นของโลชั่นกันยุงนาโน ใช้เทคโนโลยีการกักเก็บในรูปแบบของนาโนอิมัลชั่นที่มีขนาดของอนุภาคระดับนาโนเมตร จึงทำให้พื้นที่ผิวของอนุภาคเพิ่มขึ้น ช่วยป้องกันการระเหยและการเสื่อมสภาพของสารออกฤทธิ์ได้ดีเยี่ยม ลักษณะของโลชั่น มีความโปร่งใสและมีกลิ่นสัมผัสที่น่าใช้ เพียงฉีดสเปรย์บริเวณผิวหนังที่ต้องการและทาให้ทั่วเพื่อป้องกันยุงกัด ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์ช่วยป้องกันยุงลายบ้านกัดได้ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นับเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ สวทช. ผลิตเพื่อรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก และไวรัสซิกา

นอกจากนี้ ผลงานวิจัยที่ สวทช. นำมารณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกและไวรัสซิกา ได้แก่ “มอสคิล” ชีวภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย จากจุลินทรีย์จำพวกแบคทีเรีย ที่ใช้ควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลายแทนการใช้สารเคมี โดยแบคทีเรียจะเข้าสู่ตัวลูกน้ำยุงลายได้ 3 ทาง คือ ทางผิวหนัง ท่ออากาศและปาก มีฤทธิ์เป็นพิษอย่างเฉพาะเจาะจงกับลูกน้ำยุงลาย  

แบคทีเรียสามารถซึมผ่านของเหลวและออกฤทธิ์ทำลายเซลล์เยื่อบุทางเดินอาหารและระบบเลือด ทำให้เกิดสภาพที่เป็นด่างในกระเพาะของลูกน้ำยุงลายส่งผลให้เกิดอาการอัมพาต และทำให้ลูกน้ำยุงลายตายก่อนที่จะเจริญเป็นตัวเต็มวัย มีประสิทธิภาพกำจัดลูกน้ำยุงลายได้ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ใช้กำจัดลูกน้ำยุงลายได้ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และปลา ไม่สะสมในร่างกายคนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ล้ำไปอีก! “โลชั่นกันยุงนาโน” ยืนยันป้องกันยุงได้ 6 ชั่วโมง