ปิดเมนู
หน้าแรก

รู้เท่าทัน “มะเร็งปอด” มะเร็งที่คร่าชีวิตคนทั่วโลกมากที่สุด

เปิดอ่าน 43 views

รู้เท่าทัน “มะเร็งปอด” มะเร็งที่คร่าชีวิตคนทั่วโลกมากที่สุด

มะเร็งปอด” เป็นโรคมะเร็งที่พบผู้ป่วยมากที่สุด และทำให้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกในบรรดาโรคมะเร็งทุกประเภท โดยพบผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดรายใหม่ทั่วโลกราว 2 ล้านคนต่อปี และเสียชีวิตราว 1.7 ล้านคนต่อปี


ทำไมมะเร็งปอดถึงคร่าชีวิตคนทั่วโลกมากที่สุด?

มะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่มีอัตราการเสียชีวิต อันดับ 1 เนื่องจากมะเร็งปอดเป็นโรคร้ายแรง และมักพบมะเร็งเมื่อเป็นระยะกระจาย นอกจากนี้คนทั่วไปยังพบปับปัจจัยเสี่ยงได้มากมาย ทั้งจากการสูบบุหรี่ การได้รับควันบุหรี่จากคนอื่น และได้รับสารก่อมะเร็งอื่นๆ จากมลภาวะต่างๆ ทางอากาศ


ปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งปอด

  • สูบ หรือรับขวัญบุหรี่
  • พันธุกรรม
  • สัมผัสสารก่อมะเร็ง เช่น แร่ใยหิน ก๊าซเรดอน รังสี ควันธูป ควันจากท่อไอเสีย มลภาวะทางอากาศ ฯลฯ


สัญญาณอันตราย อาการเบื้องต้นของโรคมะเร็งปอด

  • ไอเรื้อรัง ไอมีเสมหะ เสมหะปนเลือด
  • หายใจลำบาก หายใจสั้น เหนื่อยหอบ มีเสียงวี้ด
  • เสียงแหบ หรือเสียงเปลี่ยน
  • มีอาการปอดติดเชื้อบ่อย
  • เจ็บหน้าอก และ/หรือ หัวไหล่
  • เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร
  • น้ำหนักลดไม่ทราบสาเหตุ


วิธีรักษาโรคมะเร็งปอด

การรักษาโรคมะเร็งปอด จะมีแนวทางการรักษาทั้งการผ่าตัด การฉายรังสี การให้เคมีบำบัด รวมถึงการรักษาแบบเฉพาะเจาะจง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รู้เท่าทัน “มะเร็งปอด” มะเร็งที่คร่าชีวิตคนทั่วโลกมากที่สุด