ปิดเมนู
หน้าแรก

รู้หรือไม่? สัญลักษณ์บนป้ายจราจรมีความหมายอย่างไรบ้าง

เปิดอ่าน 1,707 views

รู้หรือไม่? สัญลักษณ์บนป้ายจราจรมีความหมายอย่างไรบ้าง

ทุกวันนี้เราขับรถบนท้องถนนจะต้องเจอป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ แต่เคยรู้บ้างหรือไม่ว่ามีความหมายอย่างไรกันบ้าง เพราะเพื่อนๆทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนควรรู้ว่าเครื่องจราจรมีความหมายอย่างไรกันบ้าง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบบนท้องถนน

Untitled-1

 
 

ป้ายจราจรแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

– ป้ายบังคับที่แสดงความหมายตามรูปแบบและลักษณะที่กำหนด

– ป้ายบังคับที่แสดงด้วยข้อความ/หรือสัญลักษณ์

r28

 • ห้ามมิให้ใช้เสียงสัญญาณหรือทำให้เกิดเสียงที่ก่อการรบกวนด้วยประการใดๆในเขตที่ติดตั้งป้าย

r17

 • ห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

r29

 • ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

r27

 • ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

r19

 • ห้ามล้อเลื่อนลากเข็นผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

r25

 • ห้ามรถจักรยานผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

r21

 • ห้ามรถสามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

r26

 • ห้ามรถยนต์สามล้อผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

r20

 • ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

r24

 • ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

r22

 • ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

r3

 • ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางขวา

r2

 • ห้ามมิให้เลี้ยวรถไปทางซ้าย

r37

 • ห้ามมิให้กลับรถไปทางซ้ายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ  ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

r18

 • ห้ามมิให้กลับรถไปทางขวาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ  ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

r35

 • ห้ามมิให้รถทุกชนิดเข้าไปในทางที่ติดตั้งป้าย

r14

 • ห้ามมิให้ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

r16

 • ให้ผู้ขับรถทุกชนิดหยุดรถตรงป้าย เพื่อให้รถที่กำลังแล่นสวนทางมาก่อน ถ้ามีรถข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อนก็ให้หยุดรถรอถัดต่อกันมาตามลำดับ เมื่อรถที่สวนทางมาได้ผ่านไปหมดแล้ว จึงให้รถที่หยุดรอตามป้ายนี้เคลื่อนไปได้

r8

 • รถทุกชนิดต้องระมัดระวังและให้ทางแก่รถและคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัย และ ไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้ว  จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง

r1

 • รถทุกชนิดต้องหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ doh

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รู้หรือไม่? สัญลักษณ์บนป้ายจราจรมีความหมายอย่างไรบ้าง