ปิดเมนู
หน้าแรก

รู้จัก Functional Training กันหน่อย

เปิดอ่าน 374 views

รู้จัก Functional Training กันหน่อย

Functional Training หรือการฝึกเพื่อเน้นการนำไปใช้งานนั้นช่วยพัฒนาเรื่องความแข็งแรง ความมั่นคง พละกำลัง การเคลื่อนไหว ความอึด และความยืดหยุ่น ซึ่งจำเป็นมากสำหรับการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน

Functional Training หรือการฝึกเพื่อเน้นการนำไปใช้งานนั้นช่วยพัฒนาเรื่องความแข็งแรง ความมั่นคง พละกำลัง การเคลื่อนไหว ความอึด และความยืดหยุ่น ซึ่งจำเป็นมากสำหรับการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน รวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆ และเล่นกีฬา รูปแบบการเคลื่อนไหวในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่เราทำกันทุกวันก็เช่น การดัน ดึง พับ สควอต หมุน แบก เดิน และวิ่ง การฝึกแบบ Functional Training จะใช้ท่าออกกำลังที่ช่วยให้เคลื่อนไหวในท่วงท่าพื้นฐานเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้คุณมีข้อได้เปรียบและเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ตลอดจนบรรลุเป้าหมายที่ต้องการอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี

ประโยชน์และความสำคัญ

การฝึก Functional Training ถ้าทำอย่างถูกต้องจะช่วยพัฒนาเรื่องการเคลื่อนไหวและความมั่นคงของข้อต่อ รวมถึงพัฒนารูปแบบการเคลื่อนไหวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งหมดนี้จะช่วยลดโอกาสบาดเจ็บในระหว่างเล่นกีฬา นอกจากนี้ผู้ฝึกยังได้ประโยชน์จากการฝึกที่เน้นความสามารถของร่างกายในการเคลื่อนไหวอย่างอิสระใน 6 รูปแบบ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ถึงแม้การใช้เครื่องเล่นเวตจะปลอดภัยกว่า แต่การเคลื่อนไหวจะถูกจำกัดให้อยู่ในระนาบเดียว ซึ่งไม่ใช่การเคลื่อนไหวโดยธรรมชาติของร่างกาย และอาจนำไปสู่รูปแบบการเคลื่อนไหวที่ผิดรวมถึงการบาดเจ็บอีกด้วย

IMG_1452

Functional Training คือการฝึกกล้ามเนื้อและประสาท

มนุษย์เรามีช่วงการเคลื่อนไหวที่กว้างขวางเมื่อปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เช่น เดิน จ็อกกิ้ง วิ่ง สปรินต์ กระโดด ยก ดัน ดึง งอ บิด หัน ยืน ออกตัว หยุด ปีนป่าย และก้าวท่า Lunge ท่วงท่าทั้งหมดนี้ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลเป็นจังหวะในระนาบการเคลื่อนที่ทั้งสาม ได้แก่ ระนาบข้าง ระนาบหน้า-หลัง และระนาบขวาง

การเทรนเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของร่างกายเพื่อการใช้งานจริงไม่ใช่แค่การพัฒนาความสามารถของกล้ามเนื้อหรือกลุ่มกล้ามเนื้อให้ออกแรงได้มากขึ้นเท่านั้น แต่เป็นการฝึกเพื่อให้ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทำงานสอดประสานกันได้ดีขึ้น เป้าหมายหลักของ Functional Training คือการนำพัฒนาการด้านความแข็งแรงไปแปลงเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายโดยอาศัยระบบประสาทร่วมกับกล้ามเนื้อทั้งหมด

เหมาะสำหรับทุกคน

การฝึกแนวนี้เหมาะกับเยาวชน ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ฝึกในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือนักกีฬาที่เก่งกาจก็ตาม Functional Training เริ่มจากการเลือกท่าฝึกการเคลื่อนไหวที่ดีและการพัฒนาทักษะ เมื่อผู้ฝึกทำได้สำเร็จให้ค่อยๆ เพิ่มท่าฝึกที่ต้องเคลื่อนไหวซับซ้อนมากขึ้น ความหนักในการออกกำลัง และระยะเวลาเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายอย่างปลอดภัย การเคลื่อนไหวท่าซับซ้อนให้ชำนาญต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและความพากเพียร ลำพังแค่การควบคุมร่างกายให้ได้ดีก็อาจต้องฝึกกันนานหลายเดือนหรือเป็นปีเลยทีเดียว แต่การฝึกเช่นนี้จะทำให้ระบบกล้ามเนื้อทั้งหมดแข็งแรงขึ้น รวมถึงข้อต่อต่างๆ ด้วย ที่สำคัญคือไขมันในร่างกายจะลดลง ทั้งหมดนี้เป็นผลพลอยได้จากการฝึก Functional Training ที่คุณจะได้รับแน่ๆ

cr. men’s health Thailand

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รู้จัก Functional Training กันหน่อย