ปิดเมนู
หน้าแรก

รับอบรมผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดประเภทต่างๆ จากสารสกัดสมุนไพรไทย

เปิดอ่าน 631 views

รับอบรมผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดประเภทต่างๆ จากสารสกัดสมุนไพรไทย

ผลิตภัณฑ์สูตรเจล  ผลิตภัณฑ์สูตรครีม  ผลิตภัณฑ์สูตรน้ำ ผลิตภัณฑ์สูตรขี้ผึ้ง

 

จุดเด่นของหลักสูตรนี้

 1. สอนแนวคิดในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เหมาะกับคนเฉพาะกลุ่ม (ผู้ที่สนใจอยากทำยาหม่องแบรนด์ตัวเอง)
 2. เข้าใจกระบวนการผลิตตลอดจนจัดเตรียมวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดได้ด้วยตนเอง
 3. เข้าใจผู้บริโภคและตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมากขึ้นจนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด
 4. ทราบข้อกำหนดและกฎหมายการผลิตและจัดจำหน่ายยาหม่องตามประกาศของ อย. 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. กลุ่มเกษตรกรที่สนใจแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ไปเป็นสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพ เครื่องสำอาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อยอดไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์บรรเทาปวด ในสูตรต่างๆ
 2. ผู้ที่สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร  อาทิ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ (Regulation Affair )
 3. เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  เสริมอาหาร และ สมุนไพร และ สปา
 4. นักวิทย์ฯในทีมวิจัยและพัฒนาสูตรตั้งต้นผลิตภัณฑ์ (Research and Development )
 5. บุคลากรด้านสาธารณสุข , เภสัชกร
 6. นักลงทุนและผู้ประกอบการตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เข้าในกระบวนการตั้งตำรับสูตรผลิตภัณฑ์ และ ผลิตผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดตลอดจน สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดนำเอาสารสกัดจากธรรมชาติ มาตั้งตำรับผลิตภัณฑ์ฯได้ 
 2. ทราบข้อกฎหมาย ว่าด้วยเรื่องของการผลิต และ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดประเภทต่างๆขั้นพื้นฐาน
 3. ได้แนวคิดใหม่ๆ ที่จะนำไปต่อยอดในการผลิตและพัฒนาสินค้าตลอดจนพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้น่าใสใจ สามารถอกจำหน่ายสู่ท้องตลาดได้
 4. สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากการสกัดสมุนไพรไทยขั้นพื้นฐาน ของตนเอง
 5. รักษาไว้ซึ่งมรดกทางภูมิปัญญาในตำรับฯเฉพาะตัวของบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดสั่งสมมาอย่างช้านาน

คอร์สส่วนตัว 12,000 บาท

ศูนย์อบรมเครื่องสำอาง

(Cosmetic Training Center, CTC)

Managing Director

Tel: 083-007-8589, Line ID: careandliving

สถานที่อบรม : ศูนย์อบรมเครื่องสำอาง โกดัง 4 CTC 8/332 หมู่ 3 ถ. ติวานนต์ ปากเกร็ด 48  ต.บ้านใหม่ อ.เมือง   จ.นนทบุรี 11120

สี่แยกไฟแดงสวนสำเด็จ, ใกล้โรบินสันศรีสมาน ,ใกล้สนามบินดอนเมือง  ,ลงทางด่วนศรีสมาน-ดอนเมือง

มีฝ่าย R&D 
พัฒนาสูตร และผู้เชี่ยวชาญดูแล อย่างใกล้ชิด

TAGS ที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รับอบรมผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดประเภทต่างๆ จากสารสกัดสมุนไพรไทย