ปิดเมนู
หน้าแรก

ระวัง! ชีสทาร์ตสุดฮิต ไขมันสูง พลังงานเกือบเท่าข้าว 1 จาน

เปิดอ่าน 518 views

ระวัง! ชีสทาร์ตสุดฮิต ไขมันสูง พลังงานเกือบเท่าข้าว 1 จาน

ระวัง! ชีสทาร์ตสุดฮิต ไขมันสูง พลังงานเกือบเท่าข้าว 1 จาน

Sanook! (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สุ่มทดสอบปริมาณสารต่างๆ ในขนมชีสทาร์ตจาก 7 ยี่ห้อดัง พบทุกยี่ห้อมีไขมัน โซเดียมและพลังงานสูง เตือนผู้บริโภครับประทานในปริมาณที่เหมาะสม

จากผลการทดสอบปริมาณสารอาหารในขนมชีสทาร์ต 7 ยี่ห้อได้แก่

1. mx cakes & bakery

2. saint Etoile

3. Flavour Field

4. Pablo

5. Me&Cheese

6. Bake

7. BreadTalk

พบว่า ทุกยี่ห้อมีปริมาณไขมันเฉลี่ย 25.21 กรัม/100 กรัม และปริมาณโซเดียมเฉลี่ย 211 มิลลิกรัม/100 กรัม ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูง เพราะใน 1 วันร่างกายต้องการไขมันทั้งหมดน้อยกว่า 65 กรัม และโซเดียมน้อยกว่า 2,400 มิลลิกรัม

 
นอกจากนี้ผลการทดสอบยังพบว่า ขนมชีสทาร์ตทุกยี่ห้อมีปริมาณพลังงานเฉลี่ย 239.05 กิโลแคลอรี ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับปริมาณของอาหารจานเดียว 1 จานที่ปริมาณ 300 – 600 กิโลแคลอรี ดังนั้นหากผู้บริโภครับประทานในจำนวนมาก อาจส่งผลให้ร่างกายได้รับพลังงาน ไขมันและโซเดียมสูงเกินกว่าที่ต้องการในแต่ละวันได้

 
ทั้งนี้สำหรับรายละเอียดแสดงผลการทดสอบเปรียบเทียบปริมาณสารอาหารต่างๆ และฉลากโภชนาการแบบไฟจราจรในชีสทาร์ตแต่ละยี่ห้อ แสดงตามตารางที่ 1 และ 2 ด้านล่าง

 

 

 

 
 
 
 

ขอขอบคุณ

ข้อมูล : ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ระวัง! ชีสทาร์ตสุดฮิต ไขมันสูง พลังงานเกือบเท่าข้าว 1 จาน