ปิดเมนู
หน้าแรก

ระดับสีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ฟ้า-เขียว-เหลือง-ส้ม-แดง บอกอะไรเราบ้าง?

เปิดอ่าน 145 views

ระดับสีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ฟ้า-เขียว-เหลือง-ส้ม-แดง บอกอะไรเราบ้าง?

ช่วงนี้แอปพลิเคชั่นที่ฮอตที่สุด คงหนีไม่พ้น แอปวัดระดับฝุ่นละอองในอากาศ ที่มีให้เลือกใช้มากมาย แต่ที่เป็นที่นิยมในบ้านเรา คือ Air4Thai และ AirVisual ที่มีการแบ่งระดับปริมาณฝุ่นละอองในอากาศด้วยสี เมื่อเห็นสีส้มสีแดง ให้เราใส่หน้ากาก N95 ทุกครั้งที่ออกจากบ้านทันที

แต่จริงๆ แล้วระดับสีของค่าฝุ่นละออง บอกอะไรเราได้มากกว่านั้น

 

ระดับสีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ฟ้า-เขียว-เหลือง-ส้ม-แดง บอกอะไรเราบ้าง?

  1. พื้นที่สีเหลือง สถานการณ์อยู่ในระดับปานกลาง

        

บุคคล: คนทั่วไป สามารถออกไปกลางแจ้งได้ ออกกำลังกายกลางแจ้งได้ หากเป็นอาชีพที่ต้องออกไปกลางแจ้งเป็นเวลานานพิจารณาใส่หน้ากากป้องกัน ทั้งนี้ควรมีช่วงที่กลับไปพักในอาคารที่มีการระบายอากาศดีหรือมีเครื่องปรับอากาศเป็นระยะๆ

        คนกลุ่มเสี่ยง ควรปรับเวลาในการออกไปกลางแจ้ง และหากต้องออกไปกลางแจ้งควรใส่หน้ากากป้องกัน

สถานที่: บ้าน สามารถเปิดประตูหรือหน้าต่างห้องได้ ถ้าไม่มีคนกลุ่มเสี่ยงอยู่ในห้อง แต่ไม่ควรเปิดทิ้งไว้ตลอด

โรงเรียนหรือหน่วยงาน พิจารณาปรับเวลาเข้าและเลิก ลดกิจกรรมกลางแจ้ง

        

สิ่งแวดล้อม: ยานพาหนะ สามารถเข้ามาได้ในพื้นที่ตามปกติ

   ควรปลูกต้นไม้เพิ่ม โดยเฉพาะต้นไม้ที่มีใบมาก ไม้เลื้อย ไม้ล้มลุก หรือไม้พุ่มบางชนิด เช่น เล็บมือนาง กะทกรก ใบระบาด เครือออน คริสตินาและไทรเกาหลี

เวลา: ปริมาณ PM2.5 มีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา โดยมีระดับสูงขึ้นในช่วงเช้าและเย็น และจะมีระดับลดลงในช่วงกลางวัน ควรมีการติดตามสถานการณ์เป็นระยะๆ

 

  1. พื้นที่สีส้ม สถานการณ์อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

       

บุคคล: คนทั่วไป ควรปรับเวลาในการออกไปกลางแจ้ง ลดการออกกำลังกายกลางแจ้ง หากเป็นอาชีพที่ต้องออกไปกลางแจ้งเป็นเวลานานควรใส่หน้ากากป้องกัน ทั้งนี้ควรมีช่วงที่กลับไปพักในอาคารที่มีการระบายอากาศดีหรือมีเครื่องปรับอากาศเป็นระยะ ๆ

       คนกลุ่มเสี่ยง ลดเวลาในการออกไปกลางแจ้ง และหากต้องออกไปกลางแจ้งควรใส่หน้ากากป้องกัน

       

สถานที่:  บ้าน ไม่ควรเปิดประตูหรือหน้าต่างห้อง หากมีเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศสามารถใช้ได้

       โรงเรียนหรือหน่วยงาน ลดเวลาเรียนหรือทำงาน งดกิจกรรมกลางแจ้ง

    

สิ่งแวดล้อม: ยานพาหนะ สามารถเข้ามาได้ในพื้นที่ตามปกติ

     หลีกเลี่ยงการเผาขยะ

     ควรปลูกต้นไม้เพิ่ม โดยเฉพาะต้นไม้ที่มีใบมาก ไม้เลื้อย ไม้ล้มลุก หรือไม้พุ่มบางชนิด เช่น เล็บมือนาง กะทกรก ใบระบาด เครือออน คริสตินาและไทรเกาหลี

       

เวลา: ปริมาณ PM2.5 มีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา โดยมีระดับสูงขึ้นในช่วงเช้าและเย็น และจะมีระดับลดลงในช่วงกลางวัน ควรมีการติดตามสถานการณ์เป็นระยะๆ

 

  1. พื้นที่สีแดง สถานการณ์อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ

       

บุคคล: คนทั่วไป ลดเวลาในการออกไปกลางแจ้ง งดออกกำลังกายกลางแจ้ง หากเป็นอาชีพที่ต้องออกไปกลางแจ้งเป็นเวลานานควรใส่หน้ากากป้องกัน ทั้งนี้ควรมีช่วงที่กลับไปพักในอาคารที่มีการระบายอากาศดีหรือมีเครื่องปรับอากาศเป็นระยะๆ

        คนกลุ่มเสี่ยง งดการออกไปกลางแจ้ง และหากต้องออกไปกลางแจ้งควรใส่หน้ากากป้องกัน

       

สถานที่:  บ้าน ไม่ควรเปิดประตูหรือหน้าต่างห้อง หากมีเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศสามารถใช้ได้

       โรงเรียนหรือหน่วยงาน ควรปิดเรียนหรือหยุดทำงาน

       

สิ่งแวดล้อม: ยานพาหนะ ลดจำนวนพาหนะที่เข้าสู่พื้นที่ โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล จัดการจราจรให้คล่องตัว

    งดการเผาขยะ

    

ควรปลูกต้นไม้เพิ่ม โดยเฉพาะต้นไม้ที่มีใบมาก ไม้เลื้อย ไม้ล้มลุก หรือไม้พุ่มบางชนิด เช่น เล็บมือนาง กะทกรก ใบระบาด เครือออน คริสตินาและไทรเกาหลี

       

เวลา: ปริมาณ PM2.5 มีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา โดยมีระดับสูงขึ้นในช่วงเช้าและเย็น และจะมีระดับลดลงในช่วงกลางวัน ควรมีการติดตามสถานการณ์เป็นระยะๆ

ส่วนสีฟ้า และเขียว บ่งบอกว่าเป็นเขตที่มีอากาศดี ปริมาณของฝุ่นน้อยถึงน้อยมาก ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ไม่ต้องใส่หน้ากากเมื่อออกจากบ้าน

 

ช่วงนี้สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วง ขอให้อัปเดตแอปพลิเคชั่นเพื่อเช็กสภาพอากาศทุกวัน ติดหน้ากาก N95 เอาไว้ในกระเป๋าตลอดเวลา และหลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน หรือทำกิจกรรมนอกบ้าน เช่น ออกกำลังกาย หรือหากจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่กลางแจ้งที่มีฝุ่นเยอะ เช่น ริมถนน เป็นเวลานาน อย่าลืมสวมหน้ากาก N95 ตลอดเวลาด้วย หากรู้สึกหายใจไม่สะดวกเหมือนจะเป็นลม ควรรีบเข้าพักในอาคารที่ปิดประตูหน้าต่าง แล้วถอดหน้ากากหายใจให้สะดวกทั่วท้อง สุดท้าย หากมีปัญหากับการสวมหน้ากาก N95 ควรปรึกษาแพทย์ใกล้บ้านเพื่อหาวิธีป้องกันที่เหมาะสมต่อไป

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ระดับสีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ฟ้า-เขียว-เหลือง-ส้ม-แดง บอกอะไรเราบ้าง?