ปิดเมนู
หน้าแรก

รพ.ศิริราช-ปิ่นเกล้า เปิดจองวัคซีน “ไฟเซอร์” เฉพาะสตรีมีครรภ์-เด็กกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง

เปิดอ่าน 4 views

รพ.ศิริราช-ปิ่นเกล้า เปิดจองวัคซีน “ไฟเซอร์” เฉพาะสตรีมีครรภ์-เด็กกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง

ประกาศฉีดวัคซีนไฟเซอร์เฉพาะสตรีมีครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์และผู้ป่วยเด็กอายุ 12-18 ปี

โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เปิดให้จองฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับสตรีมีครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และ ผู้ป่วยเด็กอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ที่มีโรคในกลุ่ม 7 โรคกลุ่มเสี่ยง ได้แก่

  1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งโรคหอบหืดที่มีอาการระดับปานกลางหรือรุนแรง
  2. โรคหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคหลอดเลือดสมอง
  3. โรคไตวายเรื้อรัง
  4. โรคอ้วนที่มีน้ำหนักเกิน 70 กก. ในเด็กอายุ 12-13 ปี, น้ำหนักเกิน 80 กก. ในอายุ 13-15 ปี, น้ำหนักเกิน 90 กก. ในเด็กอายุ 15-18 ปี
  5. โรคมะเร็งหรือมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
  6. โรคเบาหวาน
  7. โรคทางพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า

วิธีจองวัคซีนไฟเซอร์กับโรงพยาบาลศิริราช

โดยสตรีมีครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และ ผู้ป่วยเด็กที่เป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชและมีรายชื่อในรายชื่อผู้เป็นโรคใน 7 โรคกลุ่มเสี่ยง ที่ได้รับการส่งรายชื่อเข้าระบบของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเข้าจองวันและเวลารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท Pfizer ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect ได้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น. ถึง 28 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. หรือจนกว่ามีการจองครบตามจำนวนที่กำหนด 

ทั้งนี้ อาจมีการเปิดคิวจองเพิ่มเติมกรณีที่โรงพยาบาลศิริราช ได้รับวัคซีนเพิ่มภายหลัง  ซึ่งท่านต้องเข้าระบบเพื่อตรวจสอบเป็นระยะๆ

หลังจองแล้ว ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้เมื่อไร

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฉีดวัคซีนสามารถเข้ารับบริการฉีดระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-15.00 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช โดยนำหลักฐานมาแสดง ดังนี้

  1. บัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาสูติบัตร / สำเนาทะเบียนบ้าน
  2. หลักฐานการฝากครรภ์ (สำหรับสตรีมีครรภ์)
  3. ผู้มีอำนาจลงนามเพื่ออนุญาตการฉีดวัคซีน (สำหรับผู้ป่วยเด็ก)

สำหรับผู้ที่ได้รับการติดต่อจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อนัดหมายให้มารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท Pfizer แล้ว ขอความกรุณาไม่จองวัคซีนในระบบ Siriraj connect นี้อีก เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนผิดพลาดอันอาจทำให้ท่านไม่ได้รับวัคซีนครั้งนี้

วิธีจองวัคซีนไฟเซอร์กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เปิดรับลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 เฉพาะผู้ป่วยของโรงพยาบาลเท่านั้น และต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนยี่ห้อใดๆ มาก่อน ในวันที่ 19-20 ส.ค. นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. (จนกว่าคิวจะเต็ม) โดยสามารถโทรจองคิวผ่านคอลเซ็นเตอร์ที่เบอร์ 0-2460-0216 ถึง 9

หลังจองแล้ว ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้เมื่อไร

สำหรับผู้ที่จองวัคซีนได้เรียบร้อยแล้ว สามารถเดินทางมาฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลได้ในวันอังคารที่ 24 และ วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 64 เวลา 8.00-12.00 น.

เนื่องจากวัคซีนมีจำนวนจำกัด จึงขอสงวนสิทธิ์สำหรับกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ที่กล่าวตามข้างต้นเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รพ.ศิริราช-ปิ่นเกล้า เปิดจองวัคซีน “ไฟเซอร์” เฉพาะสตรีมีครรภ์-เด็กกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง