ปิดเมนู
หน้าแรก

ยาฆ่าพยาธิ “ไอเวอเมคติน” (Ivermectin) ยาอีกชนิดที่ช่วยผู้ป่วย “โควิด-19” ได้

เปิดอ่าน 5 views

ยาฆ่าพยาธิ “ไอเวอเมคติน” (Ivermectin) ยาอีกชนิดที่ช่วยผู้ป่วย “โควิด-19” ได้

นอกจากฟาวิพิราเวียแล้ว ยาฆ่าพยาธิไอเวอเมคตินก็สามารถบรรเทาอาการของผู้ป่วยโควิด-19 ให้ทุเลาลงได้เช่นกัน ปลอดภัย เห็นผล แต่ยังห้ามซื้อกินเอง ต้องให้แพทย์พิจารณาจ่ายยาให้เท่านั้น

นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาฆ่าพยาธิไอเวอเมคติน (Ivermectin) เอาไว้ว่า มีงานวิจัยที่พบว่า ยาไอเวอเมคตินช่วยบรรเทาอาการของผู้ป่วยโควิด-19 ให้ดีขึ้นได้ มีการนำมาใช้จริงกับคน ช่วยลดอัตราการตายของผู้ติดเชื้อ และช่วยให้ผู้ที่มีอาการหายได้เร็วขึ้น อีกทั้งตัวยายังหาได้ง่าย แต่ยังคงต้องระมัดระวังและอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์

โดยยาไอเวอเมคติน ในมุมมองของแพทย์ศิริราชและจากนพ.ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ได้กล่าวถึงงานวิจัยเกี่ยวกับตัวยาไอเวอเมคติน เอาไว้ว่า มีงานวิจัยอีกหลายการศึกษาของไอเวอเมคติน ที่พบว่ามีผลดีต่อการช่วยป้องกันเชื้อ ลดอาการเชื้อลงปอด และลดอัตราการตายได้ ซึ่งยังคงเป็นประโยชน์ต่อการใช้เพื่อป้องกันและรักษา

นอกจากนี้ สรุปการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ไอเวอเมคติน ในผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วโลก มีการศึกษา 14 ฉบับพบว่ามีผลในการป้องกันการติดเชื้อได้  86% RR 0.14 [0.08-0.25] อีก 27 ฉบับพบว่าช่วยรักษาบรรเทาอาการในผู้ป่วยติดเชื้อได้ 72%  RR 0.28[0.18-0.45] และอีก 25 ฉบับพบว่าช่วยลดอัตราการตายได้ 58% RR 0.42[0.30-0.59]

อีกทั้ง ศ.พญ.ยุพิน ศุพุทธมงคล หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ระบุว่า ไอเวอเมคติน จัดเป็นหนึ่งในแนวทางการรักษา สามารถลดโอกาสติด และอัตราการเสียชีวิตลงได้

การใช้ยาไอเวอเมคตินในคน

ยาไอเวอเมคติน เป็นยาที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง และใช้กันมาอย่างยาวนาน มีผลการทดสอบในหลอดทดลองพบว่าสามารถฆ่าเชื้อได้จริง 

มีการนำมาใช้กับคนจริงในหลายๆ ประเทศมากกว่าหมื่นคน ทั้งในอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมัน แอฟริกา อินโดนีเซีย และอินเดีย เป็นต้น โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับการรักษาแบบมาตรฐาน จากงานวิจัยพบว่าช่วยลดอัตราการตายของผู้ติดเชื้อ และช่วยให้ผู้ที่มีอาการหายได้เร็วขึ้น 

ข้อควรระวังในการใช้ยาไอเวอเมคติน

ยาไอเวอเมคตินที่นำมาใช้ จะต้องเป็นแบบที่ใช้รักษาในคน ซึ่งสามารถหาได้ง่ายทั้งทั่วโลกและในประเทศไทย ศ.พญ.ยุพิน สนใจยาตัวนี้เป็นพิเศษ เนื่องจากเคยใช้สำหรับผู้ที่ไม่มีอาการหรืออาการไม่รุนแรง และได้ศึกษามาเป็นระยะเวลานาน โดยพบว่า ตัวยามีความปลอดภัยสูงที่จะนำมาใช้ทั้งในด้านป้องกันและรักษา

อย่างไรก็ตาม การหาซื้อ Ivermectin รับประทานเองนั้น ยังคงต้องระมัดระวังและอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ยาฆ่าพยาธิ “ไอเวอเมคติน” (Ivermectin) ยาอีกชนิดที่ช่วยผู้ป่วย “โควิด-19” ได้