ปิดเมนู
หน้าแรก
ข่าวสาร

มาทำความรู้จัก “ป้ายจราจร” กันดีกว่า

เปิดอ่าน 2,455 views

มาทำความรู้จัก “ป้ายจราจร” กันดีกว่า ป้ายจราจรแบ่งเป็น 3 ประเภท

  1. ป้ายบังคับ ได้แก่ ป้ายจราจรที่มีความหมายเป็นการบังคับให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามเครื่องหมายที่ปรากฎอยู่ในป้ายนั้น โดยให้ผู้ใช้ทางต้องกระทำ งดเว้นการกระทำ หรือจำกัดการกระทำในบางประการ หรือบางลักษณะ
  2. ป้ายเตือน ได้แก่ ป้ายจราจรที่มีความหมายเป็นการเตือนผู้ใช้ทางให้ทราบล่วงหน้าถึงสถาพทาง หรือข้อมูลบางอย่างที่เกิดขึ้นในทางข้างหน้า ซึ่งอาจเป็นอันตราย หรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ เพื่อให้ผู้ใช้ทางระมัดระวังในการใช้ทาง
  3. ป้ายแนะนำ ได้แก่ ป้ายจราจรที่มีความหมายเป็นการแนะนำให้ผู้ใช้ทางทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง และการจราจร เช่น เส้นทางที่จะใช้ ทิศทาง ระยะทาง สถานที่ เพื่อประโยชน์ในการเดินทาง และการจราจร

ป้ายจราจรประเภทบังคับ

ป้ายบังคับแบ่งเป็น 2 ประเภท
1. ป้ายบังคับที่แสดงความหมายตามรูปแบบ และลักษณะที่กำหนด
2. ป้ายบังคับที่แสดงด้วยข้อความ หรือสัญลักษณ์ หรือทั้งสองอย่างรวมกัน

Overtaking_signs  หมายความว่า ป้าย “ห้ามแซง” ห้ามขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
No_entry_tags  หมายความว่า ป้าย “ห้ามเข้า” ห้ามรถทุกชนิดเข้าไปในทิศทางที่ติดตั้งป้าย
Signs-to-the-ca-park-before  หมายความว่า ป้าย “ให้รถสวนทางมาก่อน” ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถตรงตำแหน่งที่ติดตั้งป้าย และรอให้รถที่กำลังสวนทางมา ผ่านไปก่อนหากมีรถข้างหน้าหยุดรออยู่ก่อน ก็ให้หยุดรอถัดต่อกันมาตามลำดับ เมื่อรถที่สวนทางมาผ่านไปหมดแล้ว จึงเคลื่อนรถที่หยุดตรงป้ายนี้ผ่านไปได้
Parking-signs  หมายความว่า ป้าย “ห้ามจอดรถ” ห้ามจอดรถทุกชนิดระหว่างแนวเขตที่กำหนด เว้นแต่การหยุดรับ-ส่งคน หรือสิ่งของชั่วขณะซึ่งต้องกระทำโดยมิชักช้า
Stop-signs  หมายความว่า ป้าย “ห้ามหยุดรถ” ห้ามหยุดรถ หรือจอดรถทุกชนิดระหว่างแนวเขตที่กำหนดเป็นอันขาด
Stops  หมายความว่า ป้าย “หยุด” ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถก่อนถึงทางที่ขวางข้างหน้า หรือเส้นแนวหยุด และรอให้รถ หรือคนเดินเท้าบนทางขวางข้างหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัย และไม่กีดขวางการจราจรที่บิเวณทางแยกนั้นแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง
Label-the-way  หมายความว่า ป้าย “ให้ทาง” ผู้ขับขี่ต้องระมัดระวัง และให้ทางแก่รถ หรือคนเดินเท้าบนทางขวางข้างหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้วจึงให้เคลื่อนรถผ่านไปได้ด้วยความระมัดระวัง
U-turn-signs-to-the-right  หมายความว่า ป้าย “ห้ามกลับรถไปทางขวา” ห้ามกลับรถไปทางขวา โดยมากสังเกตุเห็นตามบริเวณที่ห้ามกลับรถ

ป้ายจราจรประเภทเตือนเพื่อให้ทราบถึงสภาพทาง

Sarah-signs-the-curve-network หมายความว่า ป้าย “ทางโค้งซ้าย” ทางข้างหน้าโค้งไปทางซ้ายให้ขับรถช้าลง และชิดซ้ายด้วยความระมัดระวัง
Sign-narrow-radius-curves-and-turn-right หมายความว่า ป้าย “ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา” ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางขวา ให้ขับรถช้าลง และชิดซ้ายด้วยความระมัดระวัง
Major-signs-of-cross หมายความว่า ป้าย “ทางเอกตัดกัน” ทางข้างหน้าเป็นทางแยกตามลักษณะสัญลักษณ์ ผู้ขับรถมาถึงก่อนให้เคลื่อนตัวไปก่อน แต่เมื่อมาถึงพร้อมกันต้องหยุดให้รถด้านซ้ายมือไปก่อน และขับรถด้วยความระมัดระวัง
Sign-in-separate-doctoral-degree หมายความว่า ป้าย “ทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย” ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางซ้าย และหลังจากนั้นมีทางโทแยกไปทางขวา ให้ขขับรถด้วยความระมัดระวัง
Sign-underpass-below หมายความว่า ป้าย “ทางลอดต่ำ” ทางข้างหน้าจะต้องลอดต่ำรถที่มีความสูง และบรรทุกสิ่งของไม่เกินจำนวนตัวเลขที่แสดงไว้ในป้ายผ่านได้ ให้ขับรถช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
The-small-label-on-the-right หมายความว่า ป้าย “ทางแคบด้านขวา” ทางข้างหน้าด้านขวาแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน และเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น

Lines-mark

Label-instructions

*** ป้ายจราจรนี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น…

เครื่องหมายสัญญาณจราจร

 Thanks For: http://www.srdriving.com/main/content/view/57/54/

купить недорого бу гидроцикл

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มาทำความรู้จัก “ป้ายจราจร” กันดีกว่า