ปิดเมนู
หน้าแรก

มะกรูดในกระถาง ปลูกง่าย ได้ประโยชน์

เปิดอ่าน 374 views

มะกรูดในกระถาง ปลูกง่าย ได้ประโยชน์

มะกรูดในกระถาง ปลูกง่าย ได้ประโยชน์

เกษตรกรก้าวหน้า

สนับสนุนเนื้อหา

มะกรูด เป็นพืชในสกุลส้ม (Citrus) มีถิ่นกำเนิดในประเทศลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย โดยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นิยมใช้ใบมะกรูดและผิวมะกรูดเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องปรุงอาหารหลากหลายชนิด

หลายบ้านจึงนิยมปลูกมะกรูดติดบ้านไว้บริโภคในครัวเรือน ซึ่งวิธีการปลูกแบบหนึ่งที่สามารถทำได้คือการปลูกมะกรูดในกระถางนั่นเอง

อุปกรณ์ปลูกมะกรูดในกระถางมีอะไรบ้าง 

ลูกมะกรูดแก่ ๆ หรือลูกที่ร่วงอยู่ใต้ต้นในสภาพสมบูรณ์
– อุปกรณ์ทำความสะอาดเม็ดมะกรูด ได้แก่ มีด, ช้อน, ถาดรอง และแก้วพลาสติกธรรมดา
– ถุงดำสำหรับปลูกต้นกล้า
– กระถางดินเผา
– ดินร่วน
– ปุ๋ยคอก
– กาบมะพร้าวสับ

วิธีการปลูก

นำลูกมะกรูดแก่จัดหรือที่ร่วงหล่นและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาฝานออกให้เนื้อในแยกออกจากกัน โดยระวังไม่ให้เมล็ดมะกรูดเสียหาย ใช้ช้อนคว้านเมล็ดและคัดเลือกเมล็ดที่สมบูรณ์ที่สุดเก็บไว้ จากนั้นล้างเม็ดมะกรูดที่เตรียมไว้ด้วยน้ำสะอาด เพื่อชำระล้างผิวเคลือบให้ลื่นหลุดออก วางเมล็ดมะกรูดที่เราล้างสะอาดลงบนถาด เกลี่ยให้ทั่วอย่าให้ทับกัน แล้วนำไปผึ่งแดดให้แห้งประมาณ 2-4 วัน

จากนั้นเตรียมดินร่วนปนทรายผสมกับมูลสัตว์หรือปุ๋ยคอก เพื่อเทลงในหลุมเพาะกล้าหรือแก้วพลาสติกที่เตรียมไว้ นำเมล็ดมะกรูดตากแห้งมาเพาะลงในดิน รดน้ำให้ชุ่มแต่อย่าให้แฉะจนเกินไป ตั้งหลุมเพาะหรือแก้วเพาะไว้ในที่ที่มีแสงแดดส่องถึง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เมื่อต้นกล้าเริ่มงอกขึ้นและออกใบประมาณ 3-4 ใบ ย้ายลงมาปลูกในถุงดำสำหรับเพาะต้นกล้าให้แข็งแรงและสูงประมาณ 30 เซนติเมตร

หลังจากที่ได้ต้นกล้าที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้ว ให้ย้ายมาปลูกลงในกระถางที่มีวัสดุปลูกเป็นดินร่วนปนทรายผสมปุ๋ยคอกในอัตราส่วนเท่า ๆ กัน เมื่อนำต้นกล้าลงปลูก ให้คลุมหน้าดินด้วยกาบมะพร้าวสับป้องกันความชื้นระเหย

มะกรูดจะออกใบให้นำไปประกอบอาหารตามต้องการได้ เมื่อปลูกไปได้ 6-8 เดือน เมื่อเด็ดออกไปแล้วประมาณ 7-10 วัน ก็จะแตกใบออกมาให้เก็บใหม่ได้อีกครั้ง ส่วนลูกมะกรูดนั้นต้องใช้เวลาอีก 1-2 ปี จึงจะเก็บผลผลิตได้

การปลูกมะกรูดช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อย่างดี และยังอาจต่อยอดสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยอาจเริ่มจากปลูกเพิ่มในพื้นที่เล็ก ๆ 1-2 งานก่อน (100-200 ตารางวา) พร้อมกับหาตลาดไปด้วย เมื่อมีทั้งตลาดและผลผลิตจึงค่อยขยายการปลูกเพิ่ม ไม่เสี่ยงเจ็บตัวแถมได้สตางค์อีกต่างหาก

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มะกรูดในกระถาง ปลูกง่าย ได้ประโยชน์