ปิดเมนู
หน้าแรก

พังงากระท้อน 30 ต้น ทำเงินปีละกว่า3แสน

เปิดอ่าน 357 views

พังงากระท้อน 30 ต้น ทำเงินปีละกว่า3แสน

พังงากระท้อน 30 ต้น ทำเงินปีละกว่า3แสน

พังงากระท้อน 30 ต้น ทำเงินปีละกว่า 3 แสน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เกษตรพังงา กระท้อนปุยฝ้าย 30 ต้น น้ำหนักผลละ 0.6-1.5 กิโลกรัม ทำเงินปีละกว่า 3 แสนบาท

ที่สวนดีบุก หมู่ที่ 2 บ้านหินเสี้ยม ต.ป่ากอ อ.เมืองพังงา นายสิวภัทร ดีบุก เกษตรกรที่ใช้พื้นที่ 6 ไร่ ปลูกพืชแบบผสมผสาน มีพืชหลัก คือ กระท้อนพันธุ์ปุยฝ้าย และต้นตะเคียนทอง โดยกระท้อนปุยฝ้าย จำนวน 30 ต้น ปลูกมาประมาณ 20 ปี และได้ตั้งใจผลิตแบบคุณภาพ มีระบบการจัดการสวนเป็นอย่างดี ใช้ถุงห่อผลกระท้อนทุกผลป้องกันศัตรู ทำให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด จำหน่ายได้กิโลกรัมละ 100 บาท ซึ่งพบว่ายังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะการสั่งจองทางอินเทอร์เน็ต

นายสิวภัทร ดีบุก เปิดเผยว่า ผลผลิตกระท้อนปุยฝ้าย จะออกสู้ตลาดในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมของทุกปี ในปีนี้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากมีปัญหาเรื่องฝนทิ้งช่วงเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทำให้ต้นทุนในการผลิตก็เพิ่มสูงขึ้นจากการจัดการเรื่องน้ำและการซื้อถุงแบบใหม่สำหรับห่อกระท้อน สำหรับรสชาติกระท้อนปุยฝ้ายของสวนดีบุกจะมีรสชาติแตกต่างจากระท้อนทั่วไป ผลใหญ่น้ำหนักดี เนื้อเยอะ เปลือกบาง เม็ดฟูนุ่ม หวานหอมอร่อย อาจเป็นเพราะสภาพดินที่ดีมีธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณ์ และการปลูกไม่ใช้สารเคมี ทำให้ได้ผลิตน้ำหนักผลละ 0.6-1.5 กิโลกรัม สามารถทำเงินได้ปีละกว่า 300,000 บาท

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พังงากระท้อน 30 ต้น ทำเงินปีละกว่า3แสน