ปิดเมนู
หน้าแรก
ข่าวสาร

พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

เปิดอ่าน 839 views

พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

 

(FILES) This file photo taken on July 7, 1980 shows Thai King Bhumibol Adulyadej taking a picture during his trip to Cambodia. Thailand's King Bhumibol Adulyadej has died after a long illness, the palace announced on October 13, 2016, ending a remarkable seven-decade reign and leaving a divided people bereft of a towering and rare figure of unity. / AFP PHOTO / PANASIA / STR

(FILES) This file photo taken on July 7, 1980 shows Thai King Bhumibol Adulyadej taking a picture during his trip to Cambodia. Thailand’s King Bhumibol Adulyadej has died after a long illness, the palace announced on October 13, 2016, ending a remarkable seven-decade reign and leaving a divided people bereft of a towering and rare figure of unity. 

 

ภาพจาก STR / PANASIA / AFP

พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์องค์ที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ที่จะอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยตลอดไป

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์นานที่สุดในโลก ทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชสมภพในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาลเมาต์ออเบิร์น เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา พระองค์ทรงเป็นพระโอรสองค์ที่สาม ในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระเชษฐภคินีและสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช 2 พระองค์ คือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

Undated Photo shows King of Thailand Bhumibol Adulyadej (L), the ninth monarch of Thailand from the Chakri Dynasty known as Rama IX, and Sirikit Kitiyakara, Queen Mother of Thailand, posing with their children, Princess Maha Chakri Sirindhorn and Crown Prince Maha Vajiralongkorn. / AFP PHOTO / Inconnu

Undated Photo shows King of Thailand Bhumibol Adulyadej (L), the ninth monarch of Thailand from the Chakri Dynasty known as Rama IX, and Sirikit Kitiyakara, Queen Mother of Thailand, posing with their children, Princess Maha Chakri Sirindhorn and Crown Prince Maha Vajiralongkorn. / AFP PHOTO / Inconnu

ภาพจาก Inconnu / AFP

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เจริญพระชนมายุได้ 4 พรรษา พระองค์ได้เสด็จเข้าศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2475 จากนั้นในปี พ.ศ. 2476 พระองค์จึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมด้วยพระบรมราชชนนีพระเชษฐภคินีและสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช จากนั้นพระองค์ทรงเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนเมียร์มองต์ เมืองโลซาน ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2477 จากนั้นพระองค์จึงทรงเข้าชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนแห่งใหม่ของซืออีสโรมองด์ เมืองแชลลี-ซูร์-โลซาน และในปี พ.ศ. 2488  ทรงรับประกาศนียบัตรทางอักษรศาสตร์ จากโรงเรียนยิมนาส คลาซีค กังโตนาล แล้วทรงเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยโลซาน แผนกวิทยาศาสตร์ จนทรงจบการศึกษา

(FILES) This file photo taken on September 25, 1991 shows visiting Japanese Emperor Akihito (2nd R) and Empress Michiko (2nd L) posing with Thai King Bhumibol Adulyadej (R) and Queen Sirikit at the Grand Palace in Bangkok. Thailand's King Bhumibol Adulyadej has died after a long illness, the palace announced on October 13, 2016, ending a remarkable seven-decade reign and leaving a divided people bereft of a towering and rare figure of unity. / AFP PHOTO / JIJI PRESS / JAPAN POOL /  - Japan OUT

(FILES) This file photo taken on September 25, 1991 shows visiting Japanese Emperor Akihito (2nd R) and Empress Michiko (2nd L) posing with Thai King Bhumibol Adulyadej (R) and Queen Sirikit at the Grand Palace in Bangkok. Thailand’s King Bhumibol Adulyadej has died after a long illness, the palace announced on October 13, 2016, ending a remarkable seven-decade reign and leaving a divided people bereft of a towering and rare figure of unity. / AFP PHOTO / JIJI PRESS / JAPAN POOL / – Japan OUT

ภาพจาก JAPAN POOL / JIJI PRESS / AFP

ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2478 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับการสถาปนาฐานันดรศักดิ์เป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช และในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 รัฐสภาได้อัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ และวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีขึ้น และทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์แห่งมหาชนชาวสยาม” และพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี

Undated Photo shows King of Thailand Bhumibol Adulyadej (2ndR), the ninth monarch of Thailand from the Chakri Dynasty known as Rama IX, and Sirikit Kitiyakara (R), Queen Mother of Thailand, during the baptism of Crown Prince Maha Vajiralongkorn. / AFP PHOTO / Inconnu

Undated Photo shows King of Thailand Bhumibol Adulyadej (2ndR), the ninth monarch of Thailand from the Chakri Dynasty known as Rama IX, and Sirikit Kitiyakara (R), Queen Mother of Thailand, during the baptism of Crown Prince Maha Vajiralongkorn. / AFP PHOTO / Inconnu

ภาพจาก Inconnu / AFP
(FILES) This file photo taken on July 1, 1960 shows Thai Queen Sirikit (2nd L) and King Bhumibol Adulyadej (L) being greeted by Britain's Queen Elizabeth II (R) and Prince Philip, Duke of Edinburgh, upon their arrival in London.  Thailand's King Bhumibol Adulyadej has died after a long illness, the palace announced on October 13, 2016, ending a remarkable seven-decade reign and leaving a divided people bereft of a towering and rare figure of unity. / AFP PHOTO / CENTRAL PRESS / STR

(FILES) This file photo taken on July 1, 1960 shows Thai Queen Sirikit (2nd L) and King Bhumibol Adulyadej (L) being greeted by Britain’s Queen Elizabeth II (R) and Prince Philip, Duke of Edinburgh, upon their arrival in London. Thailand’s King Bhumibol Adulyadej has died after a long illness, the palace announced on October 13, 2016, ending a remarkable seven-decade reign and leaving a divided people bereft of a towering and rare figure of unity. / AFP PHOTO / CENTRAL PRESS / STR

ภาพจาก STR / CENTRAL PRESS / AFP

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงหมั้นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 และในวันที่ 28 เมษายน 2493 พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร และในการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสนี้ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์

(FILES) This file photo taken on December 5, 1999 shows (L-R) Thai King Bhumibol Adulyadej, Crown Prince Maha Vajiralongkorn and Queen Sirikit appearing at a balcony of Anantasamakom Throne Hall in Bangkok to mark the King's birthday. Thailand's King Bhumibol Adulyadej has died after a long illness, the palace announced on October 13, 2016, ending a remarkable seven-decade reign and leaving a divided people bereft of a towering and rare figure of unity. / AFP PHOTO / PORNCHAI KITTIWONGSAKUL

(FILES) This file photo taken on December 5, 1999 shows (L-R) Thai King Bhumibol Adulyadej, Crown Prince Maha Vajiralongkorn and Queen Sirikit appearing at a balcony of Anantasamakom Throne Hall in Bangkok to mark the King’s birthday. Thailand’s King Bhumibol Adulyadej has died after a long illness, the palace announced on October 13, 2016, ending a remarkable seven-decade reign and leaving a divided people bereft of a towering and rare figure of unity. / AFP PHOTO / PORNCHAI KITTIWONGSAKUL

ภาพจาก PORNCHAI KITTIWONGSAKUL / AFP

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชบุตรและพระราชธิดา ได้แก่

– ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
– สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
– สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
– สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

(FILES) This file photo taken on November 18, 1998 shows Thai King Bhumibol Adulyadej (R) harvesting rice at his Royal Initiated Project in the eastern province of Prachinburi. Thailand's King Bhumibol Adulyadej has died after a long illness, the palace announced on October 13, 2016, ending a remarkable seven-decade reign and leaving a divided people bereft of a towering and rare figure of unity. / AFP PHOTO / PORNCHAI KITTIWONGSAKUL

(FILES) This file photo taken on November 18, 1998 shows Thai King Bhumibol Adulyadej (R) harvesting rice at his Royal Initiated Project in the eastern province of Prachinburi. Thailand’s King Bhumibol Adulyadej has died after a long illness, the palace announced on October 13, 2016, ending a remarkable seven-decade reign and leaving a divided people bereft of a towering and rare figure of unity. / AFP PHOTO / PORNCHAI KITTIWONGSAKUL

ภาพจาก PORNCHAI KITTIWONGSAKUL / AFP

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15 นาฬิกา 52 นาที ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชสมบัติ 70 ปี

cr. hilight.kapook.com

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช