ปิดเมนู
หน้าแรก
ข่าวสาร

ฝึกกล้ามเนื้อตา ด้วยวิธีง่ายๆ ทำให้อาการปวดตาไม่สบายตาหายไป

เปิดอ่าน 355 views

ฝึกกล้ามเนื้อตา ด้วยวิธีง่ายๆ ทำให้อาการปวดตาไม่สบายตาหายไป

การ ฝึกกล้ามเนื้อตา ด้วยวิธีง่ายๆ เมื่อท่านทราบว่า ท่านมีอาการกล้ามเนื้อตาล้าหรืออ่อนกำลัง ( Convergence Insufficiency ) ท่านสามารถจะทำให้กล้ามเนื้อตาเข้าสู่สภาพปกติ หรือทำให้อาการปวดตาไม่สบายตาหายไป ด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้

eyehealht-01

 

วัสดุที่ท่านต้องเตรียม

1. ไฟฉายเล็กแบบแท่งดินสอ 1 อัน ถ้าพอจะจัดหาได้

2. ดินสอหรือปากกา 1 ด้าม (ถ้าท่านไม่มีไฟฉาย)

วิธีฝึกควรจะเริ่มต้นอย่างไร ?

1. ใช้มือข้างที่ถนัดถือไฟฉาย หรือดินสอ แล้วยืดแขนออกไปสุดแขน ให้ไฟฉายหรือดินสออยู่ตรงกึ่งกลางของดั้งจมูก ตาทั้ง 2 ข้างเพ่งไปที่ดวงไฟ ท่านจะเห็นไฟ 1 ดวง ในกรณีที่ท่านเห็นเป็น 2 ดวง อาจจะหลับตาทั้ง 2 ข้าง ลงก่อนแล้วลืมตาดูใหม่ พยายามมองให้เห็นไฟเป็น 1 ดวง หรือดินสอ 1 แท่ง จากนั้นค่อยๆ เลื่อนมือเข้ามาใกล้ตาเรื่อยๆช้าๆ เพื่อจะได้สังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างจุดตั้งต้นกับระยะที่เลื่อนไฟเข้ามา เมื่อใดที่ท่านเห็นไฟหรือดินสอแยกเป็น 2 จุดหรือเริ่มมัว ไม่ชัดเจนเช่นจุดเริ่มต้น ให้ถอยมือกลับไปตั้งต้นให้เห็นชัดที่ระยะสุดแขนเช่นเดิม แล้วเลื่อนเข้ามาใหม่ดึงแขน เข้า- ออก ดังนี้ 20 ครั้ง แล้วหยุดฝึก

2. ในแต่ละวันต้องทำ 3 ครั้ง ครั้งละ 20 รวมเป็นวันละ 60 ดังอธิบายไว้ในข้อ 1. ทำให้สม่ำเสมอทุกวัน

3. 3 อาทิตย์ หลังการฝึกให้กลับมาดูผลตามนัด

eyehealht-02

หมายเหตุ : ผู้ฝึกควรปฎิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ทำให้ครบตามขั้นตอนของการฝึก ก่อนจะกลับมาตรวจ อย่าเห็นว่าการฝึกซ้อมด้วยวิธีนี้เป็นเรื่องน่าขันไร้สาระ เพราะเคยปรากฎว่ามีผู้ป่วยบางท่านเข้าใจอย่างนั้น หากการฝึกได้ผลดีท่านจะได้รับคำแนะนำขั้นต่อไป

ที่มาจากโรงพยาบาลรามคำแหง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ฝึกกล้ามเนื้อตา ด้วยวิธีง่ายๆ ทำให้อาการปวดตาไม่สบายตาหายไป