ปิดเมนู
หน้าแรก

ฝันร้ายของในหลวง

เปิดอ่าน 334 views

‘ฝันร้ายของในหลวง’

“…ฝันว่ากรุงเทพฯ เป็นไดโนเสาร์ ซึ่งตามทฤษฎีกล่าวว่า ไดโนเสาร์ตายเพราะลูกอุกกาบาตตกลงมา…

แต่ทฤษฎีที่คิดนั้น..คิดว่าที่ไดโนเสาร์ตายเพราะมันกินต้นไม้จนหมด จนทำให้สภาพแวดล้อมเป็นพิษ ไม่มีออกซิเจนและไม่มีอาหาร ไดโนเสาร์จึงขาดใจตายและสูญพันธุ์ สภาพแวดล้อมเป็นพิษเช่นนี้ เป็นภัยต่อมนุษยชาติ…”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ ที่ทรงห่วงใยสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมือง ทรงหาวิธีทางธรรมชาติแก้ไขธรรมชาติด้วยกัน โครงการในพระราชดำริแห่งหนึ่งทรงให้ดำเนินการวิจัยหาปริมาณของออกซิเจนที่ต้นไม้ผลิตออกมา ศึกษาว่าพืชชนิดใดจะสามารถผลิตออกซิเจนได้มากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ ก็จะสามารถกำหนดจำนวนคาร์บอนไดออกไซด์ที่พืชดูดซับเข้าไปและจำนวนออกซิเจนที่พืชคายออกมา จะได้ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชชนิดนั้นมากๆ เพื่อช่วยลดมลพิษและเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ บรรเทาภาวะเรือนกระจก

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ฝันร้ายของในหลวง