ปิดเมนู
หน้าแรก

ผู้ให้ VS ผู้รับ บุญกุศลของการให้ทานในแบบต่างๆ

เปิดอ่าน 7 views

ผู้ให้ VS ผู้รับ บุญกุศลของการให้ทานในแบบต่างๆ

Horosociety199

สนับสนุนเนื้อหา

การทำบุญ ทำทาน นั้นมีหลายรูปแบบ อยู่ที่ว่าแต่ละบุคคลจะสบายใจ และเลือกที่จะทำในแบบใด ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำทานคือต้องไม่ทำให้ตนเอง-ผู้อื่นเดือดร้อน และมีเจตนาในการทำที่บริสุทธิ์จึงจะเกิดอานิสงส์ บุญกุศลของการให้ทานทั้งกับผู้ให้แล้วก็ผู้รับ

บุญกุศลของการให้ทานในแบบต่างๆ

ให้ข้าวปลา อาหาร

  • ผู้รับ – ได้กำลัง
  • ผู้ให้ – ไม่อดอยาก ไม่ขาดแคลน

ให้เครื่องนุ่งห่ม

  • ผู้รับ – อบอุ่น ไม่ขาดปัจจัยสี่
  • ผู้ให้ – มีผิวพรรณวรรณะผุดผ่อง

ให้ยารักษาโรค

  • ผู้รับ – บรรเทาอาการเจ็บป่วย
  • ผู้ให้ – เชื่อว่าลดกรรมเรื่องสุขภาพได้

ให้ที่อยู่อาศัย

  • ผู้รับ – มีความสะดวกสบาย
  • ผู้ให้ – เชื่อว่าสมปรารถนาทุกสิ่งโดยง่าย

ให้ธรรมะเป็นทาน

  • ผู้รับ – ได้ทางออกในปัญหาชีวิตที่เผชิญอยู่
  • ผู้ให้ – มีสติปัญญาสูงยิ่งๆขึ้นไป ก้าวหน้าในทางธรรม

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้ให้ VS ผู้รับ บุญกุศลของการให้ทานในแบบต่างๆ