ปิดเมนู
หน้าแรก

ผู้หญิงหมดประจำเดือนแล้วอ้วน เสี่ยง “สมองเสื่อม”

เปิดอ่าน 283 views

ผู้หญิงหมดประจำเดือนแล้วอ้วน เสี่ยง “สมองเสื่อม”

ผู้หญิงหมดประจำเดือนแล้วอ้วน เสี่ยง “สมองเสื่อม” เกี่ยวกับ ผู้หญิง

Thai Quote

สนับสนุนเนื้อหา

งานวิจัยจาก สกว.ระบุว่าผู้หญิงหมดประจำเดือนแล้วอ้วนมีภาวะเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อม ใช้ฮอร์โมนเอสโตรก็ช่วยไม่ได้ การดูแลเรื่องอาหาร และออกกำลังกายเป็นทางออกที่ดีที่สุด

เมื่อเร็วๆ นี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดกิจกรรมงานนักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัยอาวุโส กสว. ครั้งที่ 7 โดยงานวิจัยที่ได้รับความสนใจ เป็นผลงานของ ผศ. ดร. วาสนา ปรัชญาสกุล นักวิจัย สกว. ภาควิชาสรีรวิทยา ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง งานวิจัยภาวะอ้วนร่วมกับการพร่องฮอร์โมนเอสโตรเจนเร่งการสูญเสียการเรียนรู้จดจำในเพศหญิง ซึ่งได้รับรางวัล TRF-OHEC Scopus Young Researcher Award สาขา Health Sciences

ในรายงานการวิจัยพบว่า ภาวะอ้วนจากการรับประทานอาหารไขมันสูง นอกจากเป็นสาเหตุโรคภัยต่างๆ ยังมีผลต่อการทำงานของสมอง โดยเฉพาะกลุ่มหญิงที่มีภาวะอ้วนร่วมกับการพร่องฮอร์โมนเอสโตรเจน ฮอร์โมนสำคัญในเพศหญิงเนื่องจากการตัดรังไข่หรือภาวะหมดประจำเดือน ซึ่งพบว่า การพร่องฮอร์โมนจะเร่งให้สมองสูญเสียการทำงาน เกิดภาวะเครียด สูญเสียการปรับเปลี่ยนที่จุดประสานในสมองส่วนฮิปโปแคมพัส หรือสมองส่วนการเรียนรู้ จดจำ

ผศ. ดร. วาสนา กล่าวว่า การใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนรักษาภาวะการสูญเสียการทำงานของสมอง จะให้ผลดีเฉพาะกลุ่มที่พร่องเอสโตรเจนหรือกลุ่มอ้วนอย่างเดียว แต่สำหรับคนอ้วนร่วมกับพร่องฮอร์โมน การให้ฮอร์โมนทดแทนจะไม่มีผลช่วยการทำงานของสมอง อย่างไรก็ตาม การจำกัดอาหาร การออกกำลังกาย จะช่วยลดอันตรายจากภาวะอ้วนในสตรีที่ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนได้

 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้หญิงหมดประจำเดือนแล้วอ้วน เสี่ยง “สมองเสื่อม”