ปิดเมนู
หน้าแรก

ผู้สูงอายุ กทม. รับสิทธิ์ฟรี! ตรวจสุขภาพ 11 รายการ

เปิดอ่าน 42 views

ผู้สูงอายุ กทม. รับสิทธิ์ฟรี! ตรวจสุขภาพ 11 รายการ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จับมือ กทม. เดินหน้าโครงการ คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร เพิ่มการคัดกรอง และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

โดยผู้สูงอายุที่อยู่ในวัย 60 ปีขึ้นไป สามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลหรือศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีคลินิกผู้สูงอายุครบวงจรได้ฟรี ทุกสิทธิ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

รายการตรวจคัดกรอง 11 รายการ ประกอบด้วย

 1. การตรวจสุขภาพ
 2. เจาะเลือดตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจวัดระดับเม็ดเลือด ระดับไขมัน 
 3. วัดภาวะความซึมเศร้า 
 4. วัดภาวะสมองเสื่อม 
 5. ดูเรื่องโภชนาการ 
 6. ประเมินการใช้ชีวิตประจำวันหรือ ADL
 7. ประเมินเรื่องการใช้ยา 
 8. ประเมินภาวะกระดูกพรุน
 9. การคัดกรองภาวะการกลั้นปัสสาวะไม่ได้
   
 10. การวัดภาวะพลัดตกหกล้ม 
 11. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น เป็นโรคควรทำอย่างไร ไม่เป็นโรคควรทำอย่างไร

ตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ https://bkk.nhso.go.th/main/ หรือโทร. 02-142-1000 ในวันและเวลาราชการ

นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า “ปีนี้มีหน่วยบริการเข้าร่วมโครงการแล้ว ประกอบด้วย โรงพยาบาล 24 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข 30 แห่ง ตั้งเป้าภายในปีนี้จะสามารถตรวจคัดกรองผู้สูงอายุได้ 10,000 ราย โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ของ สปสช. เขต 13 และจะนำรายชื่อขึ้นอัพเดตในเว็บไซต์ของสำนักการแพทย์ กทม.ต่อไป ผู้สนใจติดต่อได้ที่โรงพยาบาล หรือศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เมื่อพบว่าต้องมีการรักษาพยาบาลเกิดขึ้น ก็จะเข้าสู่กระบวนการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพ หรือเบิกจ่ายตามสิทธิต่อไป” 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้สูงอายุ กทม. รับสิทธิ์ฟรี! ตรวจสุขภาพ 11 รายการ