ปิดเมนู
หน้าแรก

ผู้ป่วย “ไมเกรน” อาจถูกกระตุ้นให้ “ปวดหัว” หลังฉีดวัคซีนโควิด-19

เปิดอ่าน 3 views

ผู้ป่วย “ไมเกรน” อาจถูกกระตุ้นให้ “ปวดหัว” หลังฉีดวัคซีนโควิด-19

หากมีอาการปวดศีรษะจากไมเกรนหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถกินยาแก้ปวดไมเกรนได้หรือไม่

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ระบุว่า จากการรายงานผลหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 พบว่า มีอาการผิดปกติทางระบบประสาทชั่วคราว เช่น อาการชา หรือ อาการอ่อนแรง อาการดังกล่าว เกิดจากการตอบสนองของร่างกาย จากการฉีดวัคซีน ซึ่งเกิดได้กับวัคซีนทุกชนิด และเกิดขึ้นชั่วคราว เท่านั้น

หากมีอาการปวดศีรษะจากไมเกรนหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถกินยาแก้ปวดไมเกรนได้ โดยยาที่สามารถรับประทานได้โดยไม่จำเป็นต้องหยุดยา ได้แก่

ยาแก้ปวดศีรษะไมเกรน

ยากลุ่ม Acetaminophen: Paracetamol 

ยากลุ่ม NSAIDs: Aspirin, Ibuprofen, Naproxen 

ยากลุ่ม Ergotamine, คาเฟอีน: Cafergot, Tafago 

ยากลุ่ม Triptans: Relpax, Siagran, Zomig

ยาป้องกันไมเกรน

กลุ่มยากันชัก: Topiramate, Valproic acid 

กลุ่มยาต้านเศร้า: Amitriptyline, Venlafaxine 

กลุ่มต้านแคลเซียม: Flunarizine 

กลุ่มต้านเบต้า: Propranolol 

รวมถึงยาป้องกันไมเกรนชนิดอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้ป่วย “ไมเกรน” อาจถูกกระตุ้นให้ “ปวดหัว” หลังฉีดวัคซีนโควิด-19