ปิดเมนู
หน้าแรก

ผวา! ผัก-ผลไม้ในไทย พบสารเคมีตกค้างอื้อ

เปิดอ่าน 508 views

ผวา! ผัก-ผลไม้ในไทย พบสารเคมีตกค้างอื้อ

เว็บไซต์ไทยแพน ได้เผยผลตรวจสอบผักและผลไม้ในไทยประจำปี 2559 พบหลายชนิดมีสารเคมีตกค้างจำนวนมาก

วันนี้ (4 พ.ค. 59) นางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือ Thai-PAN ได้เปิดเผยถึงผลการสุ่มตรวจพืชผัก-ผลไม้จำนวนหลายชนิดที่คนไทยนิยมบริโภค ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อหาสารพิษตกค้างประจำปี 2559 พบว่า มีสารพิษตกค้างกว่า 450 ชนิดที่ตกค้างอยู่ในพืชผัก และผลไม้ ที่สุ่มนำไปตรวจ

ผลไม้ไทย, สารพิษ, ไทยแพน

 

โดยผักที่พบปริมาณสารพิษตกค้างเกินค่า MRL ได้แก่ พริกแดง 100% ของตัวอย่าง, กะเพราและถั่วฝักยาว 66.7% คะน้า 55.6%, ผักกาดขาวปลี 33.3%, ผักบุ้งจีน 22.2%, มะเขือเทศและแตงกวา 11.1% มะเขือเปราะพบสารพิษตกค้างแต่ไม่เกินค่า MRL 66.7% ในขณะที่กะหล่ำปลีไม่พบสารพิษตกค้างเลย 100%

ส่วนการสุ่มตรวจผลไม้รวม 6 ชนิด พบว่าส้มสายน้ำผึ้ง และฝรั่ง ทุกตัวอย่างมีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานทุกตัวอย่างหรือคิดเป็น 100% ที่มีการสุ่มตรวจ รองลงมาเป็นแก้วมังกร มะละกอ มะม่วงน้ำดอกไม้ ซึ่งพบสารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐาน 71.4%, 66.7% และ 44.4% ตามลำดับ ในขณะที่แตงโมไม่มีการตรวจพบสารตกค้างแต่อย่างใด

ซึ่งผักและผลไม้ที่มีสารเคมีตกค้างมากที่สุด คือผักและผลไม้ที่ได้รับตรา Q จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดยมีสูงถึง 57.1% ขณะเดียวกันผักและผลไม้อินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง Organic Thailand ซึ่งไม่ควรตรวจพบการตกค้างของสารเคมีกลับพบการตกค้างสูงเกินมาตรฐานถึง 25% ของจำนวนตัวอย่าง

ทั้งนี้จากผลตรวจดังกล่าวพบว่า ผักและผลไม้ที่จำหน่ายในโมเดิร์นเทรด ซึ่งผู้บริโภคต้องจ่ายแพงกว่า ไม่ได้ปลอดภัยไปกว่าตลาดสดเพราะมีจำนวนตัวอย่างการตกค้างเกินมาตรฐานถึง 46% ในขณะที่ตลาดสดมีสัดส่วนมากกว่าเล็กน้อยที่ 48%

ผลไม้ไทย, สารพิษ, ไทยแพน

อย่างไรก็ดีการตรวจสอบหาสารพิษดังกล่าวก็เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าเกษตรจากไทย รวมถึงให้คนไทยตื่นตัวในการป้องกันอันตรายจากสารพิษที่ตกค้างจากผัก และผลไม้ ไม่ใช่การให้ข้อมูลจนทำให้คนหวาดกลัวไม่กล้าบริโภคแต่อย่างใด

ขณะเดียวกันก็เพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกการให้ตรารับรอง Q และออร์แกนิคไทยแลนด์ เพราะเห็นว่าการตรวจสอบไม่ได้มาตฐาน และกลับไปใช้เกณฑ์การวัดสารตกค้างใน 4 กลุ่มหลักแบบเดิมของเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช  เพราะสามารถลดการตกค้างของสารเคมีได้จริง

สำหรับการตรวจสอบหาสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ครั้งนี้ ได้นำตัวอย่างส่งไปวิเคราะห์หาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างแบบ Multi Residue Pesticide Screen (MRPS) ที่ห้องปฏิบัติการในประเทศอังกฤษที่ได้รับรอง ISO/IEC 17025:2005 โดย ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกที่มีการตรวจหาสารเคมีตกค้างที่ครอบคลุมชนิดสารมากที่สุดที่มีการเปิดเผยต่อประชาชน

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Thaipan.org

TAGS ที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผวา! ผัก-ผลไม้ในไทย พบสารเคมีตกค้างอื้อ