ปิดเมนู
หน้าแรก

“ปอดบวม” ป้องกันได้ตั้งแต่เด็ก ด้วย “วัคซีน”

เปิดอ่าน 108 views

“ปอดบวม” ป้องกันได้ตั้งแต่เด็ก ด้วย “วัคซีน”

องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนด ให้วันที่ 12 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันปอดบวมโลก เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน  ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งเครือข่ายองค์กรระหว่างประเทศ สถาบันวิจัย สถาบันศึกษา และประชาชนทั่วโลก ตระหนักถึงความสำคัญ พร้อมร่วมรณรงค์ป้องกัน และการปลุกจิตสำนึก เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคปอดบวม เพื่อจะสามารถรับมือกับโรคปอดบวมอย่างถูกวิธี ซึ่งจะช่วยป้องกันการเสียชีวิตของเด็ก นับล้านคนจากโรคปอดบวมที่เกิดขึ้น ในแต่ละปี

โรคปอดบวม หรือปอดอักเสบ คืออะไร?

รศ.(พิเศษ) นพ. ทวี โชติพิทยสุนนท์นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โรคปอดบวม หรือปอดอักเสบส่วนใหญ่ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส ซึ่งสาเหตุที่พบได้บ่อยทั้ง ในเด็กและผู้ใหญ่ถึง 1 ใน 3 มาจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า Streptococcus pneumoniae 2 หรือ “เชื้อนิวโมคอคคัส”

อาการของโรคปอดบวม

ผู้ป่วยปอดบวมจะมีอาการไข้ ไอ และหอบเหนื่อย บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงจนเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อในกระแสเลือด ภาวะหายใจล้มเหลว และอาจ ถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในเด็กแรกคลอด – ห้าขวบปีแรกและผู้สูงอายุซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ำ

การรักษาโณคปอดบวม

การรักษาโรคปอดบวมมีด้วยกันหลากหลายวิธี เช่นการให้ยาต้านไวรัส ในโรคปอดบวมจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ยาปฏิชีวนะในโรคปอดบวมจากเชื้อแบคทีเรีย แต่ปัจจุบันในบ้านเราใช้ยาปฏิชีวนะไม่ถูกวิธีอย่างแพร่หลาย ทำให้พบปัญหาเชื้อดื้อยามากขึ้นเรื่อยๆ

ดังนั้นการป้องกันโรคปอดบวมด้วย การฉีดวัคซีนจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ เพราะนอกจากจะลดโอกาสการเป็นโรคแล้ว ยังสามารถลดปัญหาการดื้อยาได้ด้วย

วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม

วัคซีนที่สำคัญที่นำมาใช้ในการป้องกันโรคปอดบวม คือ วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส หรือที่รู้จักกันในชื่อวัคซีน ไอพีดีในเด็กเล็กหรือวัคซีนปอดบวม ในผู้ใหญ่ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

วิธีป้องกันโรคปอดบวม

นอกเหนือจากการฉีดวัคซีนแล้ว การป้อง กันปอดบวมด้วยวิธีอื่นๆ ได้แก่ การหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่คนแออัด อย่าง ห้างสรรพสินค้า และโรงพยาบาล หลีกเลี่ยงการเลี้ยงเด็กในเนิร์สเซอรี่ที่อากาศถ่ายเท ไม่สะดวกและไม่คำนึงถึงความสะอาด คนที่ป่วยเป็นไข้หรือมีอาการของระบบ ทางเดินหายใจ ควรปิดปากเวลาไอ จาม รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค และที่สำคัญควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : “ปอดบวม” ป้องกันได้ตั้งแต่เด็ก ด้วย “วัคซีน”