ปิดเมนู
หน้าแรก

ปฏิทินวันพระปี 2563

เปิดอ่าน 7 views

ปฏิทินวันพระปี 2563

ปฏิทินวันพระ พ.ศ.2563/2020 (ปีกุน – ปีชวด) คริสตศักราช 2020 , ม.ศ. 1941 – 1942 , ร.ศ. 238 – 239 เอกศก จุลศักราช 1381 ถึง โทศก จุลศักราช 1382 , อธิกสุรทิน ปกติมาส อธิกวาร

 

วันพระ เดือนกันยายน 2563

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีชวด

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีชวด

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีชวด

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีชวด

วันพระ เดือนตุลาคม 2563

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีชวด

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีชวด

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีชวด

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีชวด

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีชวด

วันพระ เดือนพฤศจิกายน 2563

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีชวด

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีชวด

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีชวด

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีชวด

วันพระ เดือนธันวาคม 2563

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีชวด

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีชวด

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีชวด

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีชวด

 

Credit: Horoscope Sanook!

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ปฏิทินวันพระปี 2563