ปิดเมนู
หน้าแรก

น้ำกับการออกกำลังกาย

เปิดอ่าน 398 views

น้ำกับการออกกำลังกาย

Weight Loss-น้ำกับการออกกำลังกาย

น้ำกับการออกกำลังกาย

น้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญของร่างกายมนุษย์อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้ว โดยเป็นส่วนประกอบ 2 ใน 3 ของร่างกาย น้ำจึงมีความสำคัญต่อการอยู่รอดของคนเราในการรักษาสมดุลน้ำภายในตัว แต่บ่อยครั้งที่เรากลับละเลยปัจจัยพื้นฐานนี้โดยเฉพาะเวลาออกกำลังกาย ทำให้ไม่สามารถใช้ศักยภาพของร่างกายได้อย่างเต็มที่ หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ดังตัวอย่างที่มีให้เห็นในกรณีของนักวิ่งที่เฉียดตายจากภาวะฮีทสโตรคเพียงเพราะการไม่เข้าจุดรับน้ำในการวิ่งระยะไกล

การออกกำลังกายกับการเสียเหงื่อ

ในการออกกำลังกายบางภาวะอาจเสียเหงื่อได้ถึง 2 ลิตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียว โดยมีหลากหลายปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเสียเหงื่อขณะเล่นกีฬา เช่น

ชนิดของกีฬา โดยกีฬาที่เล่นในน้ำส่วนใหญ่จะมีการเสียเหงื่อน้อยกว่า เช่น โปโลน้ำ 0.3-0.8 ลิตร/ชั่วโมง ว่ายน้ำ 0.4 ลิตร/ชั่วโมง ในขณะที่ร่างกายจะเสียเหงื่อขณะเล่นเทนนิสมากถึง 1.6 ลิตร/ชั่วโมง

ความหนัก/เบาเวลาเล่น การเล่นบาสเกตบอลจะเสียเหงื่อในขณะฝึกซ้อม 1.4 ลิตร/ชั่วโมง แต่ถ้าเป็นการแข่งขันที่ต้องมีการออกแรงมากขึ้นจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.6 ลิตร/ชั่วโมง

สภาพอากาศ การซ้อมฟุตบอลในฤดูหนาวจะเสียเหงื่อ 1.1 ลิตร/ชั่วโมง แต่ถ้าเป็นฤดูร้อนจะเป็น 1.5 ลิตร/ชั่วโมง (นี่เป็นข้อมูลของต่างประเทศซึ่งอาจจะร้อนน้อยกว่าประเทศไทย)

เครื่องแต่งกาย นักกีฬาอเมริกันฟุตบอลซึ่งมักจะตัวโตและสวมเครื่องป้องกันที่มีน้ำหนักมากจะเสียเหงื่อได้ถึง 2.1 ลิตร/ชั่วโมง

เหงื่อกับการเบิร์นของร่างกาย

อาจเรียกได้ว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าการออกกำลังกายที่เสียเหงื่อมากจะช่วยให้เบิร์นหรือเผาผลาญพลังงานได้มากกว่า ซึ่งจากข้อมูลที่ได้กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีหลายปัจจัยที่มีผลต่อการหลั่งเหงื่อ ดังนั้นการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักจึงควรดูที่ลักษณะความหนัก/เบาของกิจกรรมมากกว่าปริมาณเหงื่อ หรือน้ำหนักที่ลดลงทันทีหลังการออกกำลังกาย เพราะเป็นเพียงน้ำหนักของน้ำที่หายไปกับเหงื่อเท่านั้น

ภาวะขาดน้ำของร่างกาย

ภาวะที่ร่างกายขาดน้ำจะมีผลต่อระดับความสามารถในการเล่นกีฬา ทั้งในแง่ของสมรรถภาพทางกาย และมีผลต่อความสามารถในการตัดสินใจของนักกีฬาด้วย โดยการวัดปริมาณที่ง่ายที่สุดคือ การชั่งน้ำหนักตัว ถ้าน้ำหนักตัวลดลงมากกว่า 2 เปอร์เซ็นต์จากการเสียเหงื่อในขณะออกกำลังกาย ถือเป็นภาวะขาดน้ำของร่างกาย ทั้งนี้ต้องเป็นการชั่งน้ำหนักแบบไม่สวมเสื้อผ้า เพื่อตัดน้ำหนักของเหงื่อที่ชุ่มอยู่ในเสื้อผ้าออกไป

ดื่มน้ำให้พอเพียงกันเถอะ

การดื่มน้ำให้พอเพียงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการรักษาสมดุลน้ำขณะออกกำลังกาย โดยต้องใส่ใจทั้งก่อนออกกำลังกายและสร้างสุขนิสัยในการดื่มน้ำอย่างพอเพียงทุกวัน ขณะออกกำลังกายควรดื่มน้ำชดเชยปริมาณเหงื่อที่เสียไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกำลังกายที่ใช้เวลานาน ส่วนหลังการเล่นกีฬาแนะนำให้ดื่มน้ำ 1.5 ลิตรต่อกิโลกรัมของน้ำหนักตัวที่ลดลงจากการเล่นกีฬา

cr. Men’s Health Thailand 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : น้ำกับการออกกำลังกาย