ปิดเมนู
หน้าแรก

ตรวจ ATK แล้วได้ผลบวกลวง-ผลลบลวง เกิดจากอะไร?

เปิดอ่าน 6 views

ตรวจ ATK แล้วได้ผลบวกลวง-ผลลบลวง เกิดจากอะไร?

INN news

สนับสนุนเนื้อหา

การตรวจหาเชื้อโควิด-19 นั้นจะมีผลออกมาสองแบบคือ บวกที่หมายถึงพบเชื้อและลบที่หมายถึงไม่พบเชื้อ แต่การตรวจด้วย ATK หรือ Antigen Test Kit นั้นบางครั้งอาจจะเกิดผลลวง ผลปลอมขึ้นมาได้เนื่องจากปัจจัยต่างๆ 

ผลบวกปลอม (False Positive)

เมื่อตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR แล้วไม่ได้ติดเชื้อ แต่ชุดตรวจแอนติเจนแบบเร็ว (Antigen Test Kit) แสดงผลการทดสอบเป็นบวก

สาเหตุ

  1. การปนเปื้อนจากพื้นที่ที่ทำการทดสอบลงบนอุปกรณ์ที่ใช้
  2. การติดเชื้อไวรัสหรือจุลชีพอื่นๆ
  3. ปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีทดสอบไม่ถูกต้อง เช่น อ่านผลเกินเวลาที่กำหนด
  4. สภาพสิ่งส่งตรวจไม่เหมาะสม
  5. ชุดตรวจไม่ได้มาตรฐาน

ผลลบปลอม (False Negative)

เมื่อตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR แล้วติดเชื้อ แต่ชุดตรวจแอนติเจนแบบเร็ว (Antigen Test Kit) แสดงผลการทดสอบเป็นลบ (ไม่ติดเชื้อ)

สาเหตุ

  1. เพิ่งติดเชื้อในระยะแรก ร่างกายจึงยังมีปริมาณเชื้อไวรัสต่ำ
  2. การเก็บสิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง
  3. ปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีทดสอบไม่ถูกต้อง เช่น ไม่อ่านผลในช่วงเวลาที่กำหนด ปริมาณตัวอย่างที่หยดไม่เป็นไปตามที่กำหนด

คำแนะนำจากแพทย์

ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 และมีอาการเล็กน้อย หากผลตรวจไม่พบเชื้อ ให้ตรวจซ้ำ 3-5 วันถัดมา ระหว่างนี้ให้แยกกักตัว หากมีอาการรุนแรง ควรไปสถานพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อด้วยวิธีมาตรฐานซ้ำอีกครั้ง

ATK กลายเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราไปแล้ว ยังไงก็ควรรู้เพื่อเป็นข้อมูลแก่ตัวเองและผู้อื่นและก็อย่าลืม ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างกันด้วย

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ตรวจ ATK แล้วได้ผลบวกลวง-ผลลบลวง เกิดจากอะไร?