ปิดเมนู
หน้าแรก

ดอยหลวงเชียงดาว ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลกจาก UNESCO

เปิดอ่าน 32 views

ดอยหลวงเชียงดาว ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลกจาก UNESCO

เมื่อเช้าวันนี้ (16 กันยายน 2564) ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการแถลงผลการพิจารณาของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) หลังจากที่ประชุมมีมติให้พื้นที่ดอยหลวงเชียงดาวขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลก ณ เมืองอาบูจา ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

ด้านนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เป็นเวลากว่า 4 ปีที่เมืองไทย มีส่วนร่วมในโครงการมนุษย์และชีวมณฑลของยูเนสโก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยที่ผ่านมานั้นประเทศไทยมีพื้นที่ทีไ่ด้รับการจดทะเบียนเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลกจำนวน 4 แห่งได้แก่ พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จ.นครราชสีมา, พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า, พื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสักห้วยทาก จ.ลำปาง,  พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง และล่าสุดที่พื้นที่ดอยหลวงเชียงดาวได้เป็นแหล่งที่ 5 ของเมืองไทย 

 

Credit: Travel Sanook!

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ดอยหลวงเชียงดาว ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลกจาก UNESCO