ปิดเมนู
หน้าแรก

ดอกไม้ของพ่อ ดอกพุทธรักษาสีเหลือง

เปิดอ่าน 454 views

ดอกไม้ของพ่อ ดอกพุทธรักษาสีเหลือง

king-flower1

อยากจะนำความรู้เรื่อง ดอกพุทธรักษาสีเหลือง มาฝากเพื่อน iHome108 ที่เป็นสัญลักษณ์วันพ่อของเราชาวไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 กำหนด วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันพ่อแห่งชาติ ดอกพุทธรักษาสีเหลือง เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันพ่อ คงเพราะด้วยชื่ออันเป็นมงคลของคำว่า”พุทธรักษา” อันหมายถึง พระพุทธเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองให้มีแต่ความสงบสุขร่มเย็น  สีเหลือง อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พุทธรักษา มีชื่อเรียกอื่นเช่นกัน อย่าง พุทธศร หรือ บัวละวงศ์ ชื่อสากลที่เรียกว่า แคนนาส์ (Cannas) มาจากศัพท์ของภาษากรีกที่เขียนเป็นอังกฤษว่า Kanna ที่หมายถึง ต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายต้นอ้อ มีการเรียกไม้นี้ในต่างประเทศอย่างหลากหลาย อาทิเช่น แคนนา ลิลี่ (Canna lily) อินเดียนช็อตแพล้น (Indian short plant) เป็นต้น

การปลูกพุทธรักษานิยมปลูก 2 วิธี

1. การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน ถ้าปลูกในพื้นที่ขนาดใหญ่ควรใช้แปลงปลูกขนาด 2 x 10 เมตร โดยการยกร่องคล้ายแปลงปลูกผัก การเตรียมดินใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 10-20 กิโลกรัม/แปลง ขนาดหลุมปลูก 30 x 30 x30 แต่ถ้าปลูกเพื่อประดับ คนไทยโบราณนิยมปลูกไว้เป็นแนวรั้วบ้านหรือปลูกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในพื้นที่ที่จำกัด ขนาดหลุมปลูก 30 x 30 x 30 ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา 1 : 1 ผสมดินปลูก

2. การปลูกในกระถางเพื่อประดับอาคารบ้านเรือน ส่วนใหญ่ใช้เป็นดอกประดับภายนอก ควรใช้กระถางทรงสูง ขนาด 10-16 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก:แกลบผุ:ดินร่วนอัตรา1:1:1ผสมดินปลูกและควร เปลี่ยนกระถาง12ครั้งต่อปีเพราะการขยายตัวของหน่อแน่นเกินไป และเพื่อเปลี่ยนดินปลูกใหม่ แทนดินปลูกเดิมที่เสื่อมสภาพไป

การดูแลรักษาพุทธรักษา

แสง : ชอบแสงรำไร หรือแสงแดดจัดกลางแจ้ง

น้ำ : ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง ควรให้น้ำ 3-5 วัน/ ครั้ง

ดิน : เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย

ปุ๋ย : ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 0.5-1 กิโลกรัม/กอ ปีละประมาณ 4-6 ครั้ง

ดอกพุทธรักษา 1

คนไทยยังมีความเชื่อเกี่ยวกับดอกพุทธรักษา โดยคนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นพุทธรักษาไว้ประจำบ้านจะช่วยปกป้องคุ้มครอง ไม่ให้มีเหตุร้ายหรืออันตรายเกิดแก่บ้านและผู้อาศัย เพราะพุทธรักษาเป็นพรรณไม้ที่เชื่อกันว่า มีพระเจ้าคุ้มครองรักษาให้มีความสงบสุข คือเป็นไม้มงคลนามนั่นเอง

cr : https://www.pinterest.com

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ดอกไม้ของพ่อ ดอกพุทธรักษาสีเหลือง