ปิดเมนู
หน้าแรก

ความโดดเดี่ยวคือราคาที่ต้องจ่ายให้อิสรภาพ

เปิดอ่าน 20 views

ความโดดเดี่ยวคือราคาที่ต้องจ่ายให้อิสรภาพ

ทุกวันนี้การปรับตัวทางสังคมหลอมความคิดคนให้อยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองมากขึ้น อีกทั้งเรื่องความสัมพันธ์ของคนในยุคนี้ดูเหมือนจะมีความฉาบฉวยกันมากกว่าในอดีต อาจด้วยเพราะปัจจัยและเหตุผลของการใช้ชีวิตและการเป็นอยู่โดยภาระที่ล้นเหลือ

จึงเป็นที่มาของเปอร์เซ็นต์คนโสดที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน อาจเนื่องด้วยเรื่องของเทคโนโลยีและความทันสมัยที่ก้าวเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตในสังคม ทำให้การสื่อสารผ่านหน้าจอเพิ่มมากขึ้นแต่การเข้าสังคมลดน้อยลง เพราะมีการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ได้ง่ายเพียงแค่กับสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว จึงกลายเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้คนเสพติดหรือชื่นชอบการอยู่คนเดียวมากขึ้น

แต่กระนั้นเองแม้หลายต่อหลายคนจะเอ่ยปากด้วยความมั่นใจว่าชื่นชอบการอยู่คนเดียวเพราะมีความรักในการเป็นเอกเทศ พวกเขาจะรู้สึกมีภาระเพิ่มหรือความสะบายใจถูกลดทอนลงหากต้องอยู่กับคนอื่น การมีความสุขกับการใช้ชีวิตเพียงลำพังจึงเป็นทางออกที่พวกเขาเหล่านี้ยินดีจะเปิดประตูต้อนรับ

หากมองหาสาเหตุจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในตอนนี้ ที่พบว่าเพศหญิงในวัยทำงานสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้เทียบเท่ากับเพศชายต่างจากอดีต ทั้งในเรื่องของภาระดังกล่าวในตอนต้นผู้คนมีความคิดที่จะมองว่าเป็นการเสียเวลาที่จะต้องทำความเข้าใจกัน ยึดความคิดตัวเองเป็นหลัก ไม่คุ้มกับการเสียเวลาไปกับความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะไปไม่รอด

แต่ถึงอย่างไรก็ตามอิสรภาพที่ได้มาไม่ได้เปล่ามันคือการพ่วงความโดดเดี่ยวเข้ามาด้วย และด้วยความที่อารมณ์ของมนุษย์เป็นเรื่องไม่แน่นอน ไม่มีใครที่จะยินดีกับความโดดเดี่ยวได้เสมอไป แน่นอนว่าความเหงามักจะมาเยี่ยมเยือนบ่อยครั้งขึ้น ความรู้สึกทั้งหมดอาจแปรเปลี่ยนไปเป็นการ โหยหาความสัมพันธ์แต่กลัวการเริ่มต้น ซึ่งฟังแล้วดูเป็นเรื่องไม่ดีสักเท่าไหร่ บางคนอาจเสียความเคยชินกับรูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นไปทีละนิด เป็นคนที่ต้องการความสนใจหรือการปลอบประโลมแต่แสดงออกไม่เป็น กลายเป็นการเก็บและกดทับสิ่งต่าง ๆ ไว้กับตัวเองแทน

และยิ่งยุคสมัยของโซเชียลมีเดียที่การรับรู้ไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ ล้วนรับรู้ได้ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ ทางออนไลน์ ที่ได้รับรู้และเห็นมุมของชีวิตผู้อื่นมากขึ้น เป็นผลให้ยิ่งเกิดการตอกย้ำความเหงาและโดดเดี่ยวและสะท้อนความแปลกแยกของตัวเองให้เด่นชัดขึ้น

สนับสนุนเนื้อหา

TAGS ที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ความโดดเดี่ยวคือราคาที่ต้องจ่ายให้อิสรภาพ