ปิดเมนู
หน้าแรก

ข้อแตกต่างของ Rapid Antigen VS Antibody Test ตรวดโควิด-19 ได้ไม่เหมือนกัน

เปิดอ่าน 19 views

ข้อแตกต่างของ Rapid Antigen VS Antibody Test ตรวดโควิด-19 ได้ไม่เหมือนกัน

เมื่อกระทรวงสาธารณสุขเริ่มไฟเขียว เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยสามารถหาซื้อชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง เพื่อลดปัญหาความต้องการตรวจโควิด-19 ที่โรงพยาบาลด้วยวิธี RT-PCR ที่มากเกินไปจนเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง รวมถึงปัญหาอุปกรณ์ในการตรวจโควิด-19 ที่โรงพยาบาลเริ่มขาดแคลน

อย่างไรก็ตาม ชุดตรวจโควิดที่มีอยู่ในประเทศไทย ณ ตอนนี้ มีอยู่ 2 ประเภท คือ Rapid Antigen Test และ Rapid Antibody Test ซึ่งทั้งสองชนิดนี้ไม่เหมือนกัน และวิธีใช้แตกต่างกันด้วย

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ชุดตรวจแบบเร็วหรือ Test Kit มี 2 แบบ คือ

Rapid Antigen Test VS Rapid Antibody Test

Rapid Antigen Test เป็นการตรวจองค์ประกอบไวรัส จะเก็บตัวอย่างจากทางจมูก ลึกถึงคอหรือเก็บจากลำคอ

Rapid Antibody Test เป็นการตรวจภูมิคุ้มกัน จะใช้การเจาะเลือดตรวจ ซึ่งในประเทศไทยไม่นำมาใช้ เพราะปัจจุบันมีการฉีดวัคซีนจำนวนมาก ภูมิคุ้มกันอาจเกิดจากการติดเชื้อหรือวัคซีนก็ได้ ซึ่งไม่สามารถแยกได้ และยังไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. ให้จำหน่ายผ่านออนไลน์

มีเพียง Rapid Antigen Test ที่ อย. รับรอง

ชุดตรวจโควิด-19 ที่ได้รับมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่สามารถใช้ตามครัวเรือนได้ คือชุตรวจโควิดชนิด Rapid Antigen Test ทั้งหมด 24 ยี่ห้อ

ข้อดีของ Rapid Antigen Test

  • ใช้งานง่าย ทราบผลภายใน 10-30 นาที
  • เหมาะสำหรับการประเมินความชุกและการติดเชื้อ

ข้อควรระวังของ Rapid Antigen Test

การตรวจเชื้อไวรัสแบบ Rapid Antigen Test ต้องรับเชื้อมาแล้ว 5-14 วัน ถึงจะตรวจได้ผลที่แม่นยำ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ข้อแตกต่างของ Rapid Antigen VS Antibody Test ตรวดโควิด-19 ได้ไม่เหมือนกัน