ปิดเมนู
หน้าแรก
ข่าวสาร

ข้อนี้นี่เอง! เปิดโพลแล้วในศีล 5 คนไทยทำผิดศีลข้อไหนมากที่สุด

เปิดอ่าน 693 views

ข้อนี้นี่เอง! เปิดโพลแล้วในศีล 5 คนไทยทำผิดศีลข้อไหนมากที่สุด

ศีล 5 หรือ เบญจศีล เป็นศีลหรือข้อห้ามในลำดับเบื้องต้นตามพระโอวาทของพระโคตมพุทธเจ้า พระศาสดาพระองค์ปัจจุบันแห่งศาสนาพุทธ แต่ทั้งนี้เบญจศีลเป็นหลักการที่มีมาและเป็นที่สั่งสอนทั่วไปก่อนพระพุทธโคดมอุบัติแล้ว จัดเป็นศีลขั้นต่ำของพระโสดาบัน

การรักษาศีล 5 นั้น สามารถทำได้โดยการทำใจให้งดเว้นจากการกระทำตามข้อห้ามทั้ง 5 ข้อ ในกรณีที่ไม่สามารถงดเว้นได้ทั้งหมด ก็ควรพยายามงดเว้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ข้อนี้นี่เอง! เปิดโพลแล้วในศีล 5 คนไทยทำผิดศีลข้อไหนมากที่สุด

จากผลการสำรวจของนิด้าโพลในปี พ.ศ. 2566 พบว่าคนไทย ผิดศีลข้อที่ 5 มากที่สุด โดยร้อยละ 46.98 ระบุว่าคนไทยมักผิดศีลข้อนี้ โดยศีลข้อที่ 5 คือ สุราเมรยมัฌชปะมาทัตถานาเวรมณี หมายถึง การละเว้นจากการดื่มสุราเมรัยและเครื่องดองของมืนเมาทุกชนิด

เหตุผลที่คนไทยมักผิดศีลข้อนี้มากที่สุด น่าจะมาจากหลายปัจจัย ดังนี้

  • วัฒนธรรมการดื่ม ประเทศไทยมีวัฒนธรรมการดื่มสุรามาอย่างยาวนาน ผู้คนนิยมดื่มสุราในโอกาสต่างๆ เช่น งานสังสรรค์ งานมงคลสมรส หรืองานศพ
  • ความเครียดจากการทำงานและชีวิตประจำวัน ผู้คนในปัจจุบันต้องเผชิญกับความเครียดจากการทำงานและชีวิตประจำวันมากขึ้น ส่งผลให้บางคนหันไปดื่มสุราเพื่อผ่อนคลายความเครียด
  • การเข้าถึงสุราได้ง่าย สุรามีจำหน่ายอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ผู้คนสามารถซื้อสุราได้ง่ายๆ จากร้านค้าหรือร้านสะดวกซื้อ

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการทำผิดศีลข้อนี้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม

อย่างไรก็ตาม ยังมีคนไทยอีกเป็นจำนวนมากที่พยายามรักษาศีลข้อนี้ไว้ โดยหลีกเลี่ยงการดื่มสุราหรือดื่มสุราในปริมาณที่พอเหมาะ

Credit:Campus Sanook!

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ข้อนี้นี่เอง! เปิดโพลแล้วในศีล 5 คนไทยทำผิดศีลข้อไหนมากที่สุด