ปิดเมนู
หน้าแรก

กิน “กล้วย-อะโวคาโด” ลดเสี่ยง “หัวใจวาย-โรคหลอดเลือดสมอง”

เปิดอ่าน 285 views

กิน “กล้วย-อะโวคาโด” ลดเสี่ยง “หัวใจวาย-โรคหลอดเลือดสมอง”

กิน “กล้วย-อะโวคาโด” ลดเสี่ยง “หัวใจวาย-โรคหลอดเลือดสมอง” เกี่ยวกับ กล้วย

Tonkit360

สนับสนุนเนื้อหา

ผลการศึกษาล่าสุด พบว่า กล้วย และอะโวคาโด สามารถป้องกันโรคหลอดเลือดสมองกับอาการหัวใจวายได้ เมื่อทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย University of Alabama at Birmingham ในสหรัฐอเมริกา พบความเชื่อมโยงระหว่างแร่ธาตุโปแตสเซียมกับหลอดเลือดแดง

โดยทีมวิจัยทำการทดลองกับหนูด้วยการให้อาหารที่มีไขมันสูง  และให้โปแตสเซียมในปริมาณที่แตกต่างกันไล่จากน้อยไปหามาก ผลปรากฏว่า หนูทอดลองที่ได้รับโปแตสเซียมในปริมาณน้อยมีเส้นเลือดที่ค่อนข้างอุดตัน ขณะที่หนูที่ได้รับโปแตสเซียมในปริมาณมากกลับมีการไหลเวียนโลหิตได้ดีกว่า

ทั้งนี้ เมื่อคนเราอายุมากขึ้น  หลอดเลือดแดงที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจก็เสื่อมสภาพตามอายุไปด้วย จึงทำให้มีโอกาสเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบได้ ซึ่งเป็นสาเหตุที่นำไปสู่อาการหัวใจวาย และโรคหลอดเลือดสมอง

อย่างไรก็ตาม หากได้รับแร่ธาตุโปแต สเซียมในปริมาณที่เหมาะสมหรือเพียงพอ ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้ลงได้ ซึ่งซึ่งกล้วย และอะโวคาโด ล้วนเป็นผลไม้อุดมไปด้วยโปแตสเซียมในปริมาณสูง

แม้ว่าทีมวิจัยยังไม่แน่ใจว่าการทดลองนี้จะได้ประสิทธิผลแบบเดียวกันกับมนุษย์หรือไม่ แต่ปริมาณโปแตสเซียมถือว่าสัมพันธ์กับหลายโรค อาทิ ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง, เบาหวาน และโรคไตเรื้อรัง ซึ่งโรคเหล่านี้ล้วนนำไปสู่การเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้

 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กิน “กล้วย-อะโวคาโด” ลดเสี่ยง “หัวใจวาย-โรคหลอดเลือดสมอง”