ปิดเมนู
หน้าแรก

กสอ.แนะธุรกิจที่น่าสนใจลงทุนปี60

เปิดอ่าน 325 views

กสอ.แนะธุรกิจที่น่าสนใจลงทุนปี60

กสอ.แนะธุรกิจที่น่าสนใจลงทุนปี60

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กสอ. แนะ 5 เทรนด์ ธุรกิจน่าสนใจลงทุนปี 60 พร้อมเตรียมโครงการส่งเสริมพัฒนารองรับ

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า เทรนด์ธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตรับความต้องการของผู้บริโภคในปี 2560 ได้แก่ 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ธุรกิจและบริการด้านฮาลาล รวมถึงการให้บริการด้านอื่น ๆ อาทิ บริการด้านโรงแรม ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง การบริการด้านการเงิน ธุรกิจด้านการรักษาพยาบาล เป็นต้น ธุรกิจความงาม เครื่องสำอาง และแฟชั่น

โดยมูลค่าอุตสาหกรรมแฟชั่นในปี 2559 ประเทศไทยมีการขยายตัวสู่หลัก 7 แสนล้านบาท ส่วนอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง มีแนวโน้มว่าจะสามารถขยายตัวในปีนี้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 จากเดิมที่มีมูลค่ากว่า 2.1 แสนล้านบาท ธุรกิจการค้าและการบริการผ่านระบบออนไลน์ และธุรกิจเพื่อผู้สูงวัย ผู้บริโภคในกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อในอัตราที่สูง มีอำนาจต่อรอง และมีความต้องการในการอุปโภคบริโภคในหลากหลายกลุ่มสินค้า อาทิ อาหารเพื่อสุขภาพ สินค้าไลฟ์สไตล์ อาหารเสริมสุขภาพและชะลอวัย อุปกรณ์ทางการแพทย์ บริการด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น 

ทั้งนี้ กสอ. มีโครงการต่าง ๆ ในปี 2560 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการที่ต้องการจะดำเนินธุรกิจทั้ง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว อาทิ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและใช้ประโยชน์จากดิจิทัล โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถยกระดับความสามารถการแข่งขันให้กับ SMEs ได้อย่างแน่นอน   

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กสอ.แนะธุรกิจที่น่าสนใจลงทุนปี60