ปิดเมนู
หน้าแรก

กรมการแพทย์ยัน “โควิด-19” พบเร็ว รักษาเร็ว หายเร็วแน่นอน

เปิดอ่าน 5 views

กรมการแพทย์ยัน “โควิด-19” พบเร็ว รักษาเร็ว หายเร็วแน่นอน

กรมการแพทย์ เผยประสบการณ์ การดูแลผู้ป่วยโควิด 19 จำนวน กว่า 200 ราย ชี้เข้ารับการรักษาเร็ว โอกาสหายเร็ว 

ผศ.นพ.พจน์ อินทลาภาพร อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลราชวิถี กล่าวว่า จำนวนผู้ป่วยโควิด 19 ที่เข้ารับการรักษาอยู่ที่ 69 ราย รักษาหาย 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.75 ทำให้ได้ประสบการณ์การรักษา โดยผู้ป่วยรายแรกของโรงพยาบาลราชวิถี อายุ 31 ปี เข้ามารับการรักษาเร็ว ได้รับยาฟาวิพิลาเวียร์ เพียง 3 วันพบว่าหายป่วย กรณีนี้สรุปได้ว่าอายุน้อยมารับการรักษาเร็วโอกาสหายสูง 

ตัวอย่างที่สอง เป็นผู้ป่วยชายอายุ 55 ปี ไม่มีโรคประจำตัว มีอาการไข้ถึง 13 วัน จึงมารักษา อีก 4 วันต่อมาเสียชีวิต ทำให้เห็นว่าอายุมากแม้ไม่มีโรคประจำตัวหากเข้ารับการรักษาช้าเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ส่วน

ตัวอย่างที่สามเป็นเพศหญิงอายุ 57 ปี ติดเชื้อจากบุตรสาว 4 วันแรกที่เข้าโรงพยาบาลไม่มีอาการ ในวันที่ 5 เริ่มมีไข้ ปอดอักเสบ ได้รับการรักษาเร็วด้วยยาฟาวิพิลาเวียร์ ต่อมาหายป่วย บทเรียนการรักษาโควิด 19 ทำให้เห็นว่า ยาฟาวิพิลาเวียร์ช่วยในการรักษาปอดอักเสบได้ และเมื่อมีอาการป่วยต้องรีบเข้ารับการรักษาจึงจะมีโอกาสหายสูง

พญ.เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรมปอด สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กล่าวว่า สถาบันโรคทรวงอกให้ความสำคัญการป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์ จึงเริ่มต้นการแยกพื้นที่การตรวจรักษาผู้ป่วยโควิด 19 การจัดหอพักผู้ป่วยความดันลบ โดยนำความรู้จากการรักษาผู้ป่วยวัณโรคมาประยุกต์ใช้ ทำให้รับมือการรักษาได้เป็นอย่างดี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กรมการแพทย์ยัน “โควิด-19” พบเร็ว รักษาเร็ว หายเร็วแน่นอน