ป้ายจราจรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ (Thai & English Traffic Signs)

เปิดอ่าน 173,459 views

ป้ายจราจรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

(Thai & English Traffic Signs)

ปัจจุบันปัญหาบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้น และสิ่งที่จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างมากอีกประการหนึ่ง ก็คือ ป้ายจราจร ซึ่งแม้ว่าในภาษาไทยหรืออังกฤษ จะมีรูปแบบสัญลักษณ์ไม่ต่างกันมากนัก เพราะเป็นป้ายที่ออกแบบให้มีมาตรฐานเป็นสากล แต่ในส่วนคำอธิบายความหมายป้ายที่เป็นภาษาอังกฤษก็ยังควรศึกษาเพื่อเป็นความรู้ เพราะใช้ประโยชน์ได้ทั้งในเรื่องการทำความเข้าใจป้ายจราจร และการสนทนาสื่อสารด้านการเดินทางบนท้องถนนอีกด้วย

รวมคำศัพท์ “ป้ายจราจร ภาษาอังกฤษ” พร้อมคำแปล (Traffic Sign)

เครื่องหมายจราจร (Traffic Sign) หมายถึง สัญลักษณ์ทางจราจรที่ใช้ในการควบคุมการจราจร อาจเป็นสัญลักษณ์การแจ้งเตือน ข้อบังคับ หรือข้อแนะนำทางจราจร ซึ่งถือเป็นเรื่องที่เราควรรู้ไว้ ถึงแม้เราะไม่ได้ขับรถเอง แต่เราต้องใช้รถใช้ถนนร่วมกันค่ะ บางทีเราเห็นป้ายจราจรภาษาอังกฤษ เราอาจจะไม่แน่ใจในความหมาย

วันนี้มาดูคำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับป้ายจราจรในภาษาอังกฤษกันเลยค่ะ

traffic sign

คำศัพท์ คำแปล
Air port สนามบิน
All Vehicles Prohibited ห้ามรถทุกชนิดผ่าน
Bar เครื่องดื่ม
Bike Lane ทางรถจักรยาน
Car Rental รถเช่า
Caution Cliff Ahead ระวังหน้าผาข้างหน้า
Caution Deer Crossing ระวัง (กวาง) เดินข้ามถนน
Caution Poison ระวังสารพิษ
Caution Radiation Area ระวังสารกัมมันตรังสี
Coffee Shop ร้านกาแฟ
Crossroads สี่แยก
Danger High Voltage ระวังไฟฟ้าแรงสูง
Dangerous Bend อันตรายทางโค้งหักศอก
Dual Carriage Way End สิ้นสุดทางคู่
Exit ทางออก
Flooded น้ำท่วมขัง
Hump Bridge สะพานยกระดับ
Left Winding Road ทางคดด้านซ้าย
Maze ทางคดเคี้ยว
Narrow Bridge สะพานแคบ
Narrow Road ทาง / ถนนแคบลง
No Audible ห้ามใช้เสียง / กดแตร
No Bikes ห้ามรถจักรยาน
No Double Parking ห้ามจอดรถซ้อนคัน
No Entry ห้ามเข้า
No Over Taking ห้ามแซง
No Parking ห้ามจอดรถ
No Passing Zone เขตห้ามผ่าน
No Pedestrians ห้ามเดินข้าม
No Standing and Parking ห้ามหยุดและห้ามจอด
No Turn Left ห้ามเลี้ยวซ้าย
No Turn Right ห้ามเลี้ยวขวา
No U – Turn ห้ามกลับรถ
One Way ให้เดินรถทางเดียว
One Way Traffic เดินรถทางเดียว
Pedestrian Crossing ทางม้าลาย
Railway Crossing Without Gate ทางรถไฟข้างหน้า (ไม่มีเครื่องกั้น)
Reduce Speed ลดความเร็ว
Right Tune Split ทางแยกด้านขวาข้างหน้า
Right Winding Road ทางคดทางขวา
Road Closed Ahead ถนนปิดด้านหน้า
Road narrows on right ถนนทางฝั่งขวาแคบลง
Road Work Ahead ด้านหน้ามีการสร้างถนน
Roundabout Ahead วงเวียนข้างหน้า
Services Station สถานีบริการน้ำมัน
Shoulder Ahead มีการทำงานบนไหล่ทางด้านหน้า
Side Road มีถนนตัดด้านข้าง
Signal Ahead สัญญาณไฟข้างหน้า
Slippery Road ระวังถนนลื่น
Speed Limited (90km/ h) จำกัดความเร็ว ไม่เกิน 90 กม./ ชม.
Staggered junction มีทางแยกเหลี่ยมกัน
Steep Hill Ascent ทางขึ้นลาดชัน
Steep Hill Descent ทางลงลาดชัน
Stop ให้หยุดรถ
T- junction สามแยก
Taxi / Bus แท๊กซี่ / รถประจำทาง
Telephone โทรศัพท์
Trucks Prohibited ห้ามรถบรรทุกเข้า
Tunnel อุโมงค์
Turn Left ให้เลี้ยวซ้าย
Turn Right ให้เลี้ยวขวา
Two Way Traffic เดินรถสวนทางกัน
Uneven Road ถนนขรุขะ
Washboard road ลูกระนาด
Weight Limitation จำกัดน้ำหนักบรรทุก
Width Limitation จำกัดความกว้าง

เป็นยังไงบ้างคะ พอคุ้นตากันบ้างมั้ย ทีนี้หากเห็นป้ายสัญญาณจราจรที่มีภาษาอังกฤษกำกับไว้ เราก็จะได้เข้าใจได้ถูกต้องหรือหากเป็นภาษาไทยกำกับ แล้วคนต่างชาติมาถามเส้นทางเราก็สามารถบอกทางเขาได้แล้วค่ะ

เห็นมั้ยคะว่าภาษาอังกฤษมีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันเราแค่ไหน แม้แต่เรื่องใกล้ตัวอย่างการใช้รถใช้ถนนที่เราต้องเจอะเจอทุกวัน พบกันใหม่ราวหน้ากับคำศัพท์อื่นๆนะคะ

ป้ายห้ามภาษาอังกฤษ คือ หนึ่งในสื่อสากลที่ใช้เตือนให้ผู้ที่มองเห็นระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้น หรือ เพื่อบอกกล่าวว่าไม่ควรปฏิบัติสิ่งใดอันอาจจะก่อความเดือนร้อน รำคาญใจแก่ผู้อื่น

โดยส่วนมากแล้ว สัญลักษณ์บนป้ายห้ามจะเป็นภาพที่ใช้กันในมาตรฐานสากลทั่วโลก เพื่อให้เข้าใจตรงกันได้ แต่เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้สูงขึ้น จึงมักมีข้อความกำกับอยู่ด้วย ในส่วนนี้จะมีทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ แต่เราจะเลือกนำตัวอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษมาให้ได้ชมกัน ดังต่อไปนี้

ตัวอย่าง ป้ายห้ามภาษาอังกฤษ

ป้ายห้ามภาษาอังกฤษ

Smoking Prohibited คือ ห้ามสูบบุหรี่ ซึ่งบางครั้งจะใช้คำว่า No Smoking

No fishing คือ ห้ามตกปลา

No entry , Authorised Persons Only คือ ห้ามเข้า , เฉพาะผู้ได้รับอนุญาติเท่านั้นที่เข้าได้

ตัวอย่างป้ายห้ามภาษาอังกฤษ

Pedestrians Prohibited คือ ห้ามเิดินเข้าไป

Not Drinking Water คือ ไม่ใช่น้ำสำหรับดื่ม , ห้ามดื่ม

No Photography คือ ห้ามถ่ายรูป

No Swimming คือ ห้ามว่ายน้ำ

No Smoking คือ ห้ามสูบบุหรี่

No Eating คือ ห้ามรับประทาน

No forklifts beyond this point คือ ห้ามขับรถยกเข้าไปเกินกว่าบริเวณนี้

No Dogs คือ ห้ามนำสุนัขเข้ามาในพื้นที่

No naked flames คือ ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ

No car prohibited คือ ห้ามนำรถเข้ามา

No cycles คือ ห้ามขี่จักรยาน

ทั้งเหมดนี้เป็นแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งของป้ายห้ามที่มีอยู่มากมาย ซึ่งถ้าสังเกตจะพบว่าสัญลักษณ์ของป้ายหลัก ๆ คือ วงกลมสีแดง มีแถบแดงพาดทะแยงลงมา นี่คือความหมายของการห้าม ส่วนรูปที่อยู่ในวงกลมคือ สิ่งที่ถูกห้าม เช่น ถ้าเป็นรูปบุหรี่ ก็คือห้ามสูบบุหรี่เป็นต้น

เมื่อเราเข้าใจความหมายของป้ายเหล่านี้แล้ว จะช่วยให้เราปฏิบัติตามกฏระเบียบของสถานที่ และมีความปลอดภัยในชีวิตมากขึ้น


ป้ายเตือนจราจรภาษาอังกฤษตัวอย่างป้ายจราจร ภาษาอังกฤษที่ควรรู้เพิ่เติม

 1. Crossroads แปลว่า สี่แยก
 2. T- junction แปลว่า แยกตัว T
 3. Side Road คือ มีถนนตัดด้านข้าง
 4. Staggered junction คือ มีทางแยกเหลี่ยมกัน

ป้ายจราจรภาษาอังกฤษ 2

 1. Traffic merges from the left แปลว่า มีทางผสานทางด้านซ้าย
 2. Traffic merges onto main carriageway แปลว่า กำลังเข้าสู่ฝั่งซ้ายของถนนหลัก

สัญลักษณ์ป้ายจราจรภาษาอังกฤษ

 1. Reduce Speed Now แปลว่า ลดความเร็วเดี๋ยวนี้
 2. Road narrows on both sides แปลว่า ถนนแคบลงทั้งสองข้าง
 3. Road narrows on right แปลว่า ถนนทางฝั่งขวาแคบลง

ภาพป้ายจราจรภาษาอังกฤษ

 1. Tunnel คือ อุโมง
 2. Hump Bridge คือ สะพานยกระดับ
 3. Uneven Road แปลว่า ถนนขรุขะ
 4. Slippery road แปลว่า ถนนลื่น

แปลป้ายจราจรภาษาอังกฤษ

กรณีที่เป็นป้ายวงกลม จะเป็นป้ายห้าม ไม่ว่าจะมีแถบสีแดงคาดหรือไม่ก็ตาม ให้จำไว้เช่นนี้

 1. No overtaking แปลว่า ห้ามแซง
 2. No U-turn แปลว่า ห้ามกลับรถ
 3. No right turn คือ ห้ามเลี้ยวขวา
 4. No left turn คือ ห้ามเลี้ยวซ้าย

ทั้งหมดที่ผ่านมา คือ ตัวอย่างป้ายจราจรในภาษาอังกฤษ ซึ่งหากเราทราบความหมายของสัญลักษณ์แต่ละแบบ ก็สามารถที่จะนำไปอธิบายเรื่องการบอกทางให้ชาวต่างชาติได้ อีกทั้งบางท่านอาจจะต้องขับรถไปต่างประเทศ หากเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ป้ายจราจรก็จะช่วยให้ขับขี่ได้อย่างถูกต้อง

sex toy vibro

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ป้ายจราจรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ (Thai & English Traffic Signs)