ปิดเมนู
หน้าแรก

บทขอขมาและสรงน้ำพระ จากหมอช้าง

เปิดอ่าน 130 views

บทขอขมาและสรงน้ำพระ จากหมอช้าง

หมอช้าง – ทศพร ศรีตุลา แนะนำบทขอขมาและสรงน้ำพระ ผ่านใน IG morchang เพื่อเสริมสิริมงคล

สรงน้ำพระรับปีใหม่เพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย 
ก่อนทำความสะอาดพระพุทธรูปควรกล่าวขอขมา ตั้งนะโม 3 จบ 
“ระตะนัตเย ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต”
คำแปล
กายกรรม๓ วจีกรรม๔ มโนกรรม๓ ที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในพระรัตนตรัย ด้วยความตั้งใจดี ไม่ตั้งใจก็ดี ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี ขอพระรัตนตรัยได้โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

คำอธิษฐานสรงน้ำพระ 

“อิมินา สิญฺจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัททะโว นิพพันตุ สัพพะโส เอเต สีขี โหนตุ นิรันตะรัง”

คำแปล 
ด้วยการสรงน้ำนี้ ขอทุกข์โศกโรคภัยทั้งหลาย จงดับมลายสิ้น ขอให้ข้าพเจ้าและบุคคลผู้เป็นที่รักทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุข ตลอดกาลนานเทอญ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : บทขอขมาและสรงน้ำพระ จากหมอช้าง